Nieuws

Alles staat toch op Facebook?

Gepubliceerd
3 mei 2013
Doelgroep Iedereen die geïnteresseerd is in (de grenzen van) het medisch beroepsgeheim.
Inhoud Middels interviews met 14 experts beschrijven de auteurs het medisch beroepsgeheim en met name de grenzen en dilemma’s daarvan. Voor huisartsen worden – hopelijk - de bekende thema’s beschreven. Het gaat daarbij om het geven van medische verklaringen, melden bij het AMK, de lastige positie van bedrijfsartsen, verzoeken om inzage in het dossier en bijvoorbeeld het samenwerken met de forensisch arts. Grijze kaders geven naast de interviews – bescheiden - achtergrondinformatie over de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast bespreken de auteurs actuele dilemma’s rondom het beroepsgeheim, zoals het verschuiven van de grenzen van het tuchtrecht naar het strafrecht. Actuele voorbeelden zijn de situatie rondom Kees Tulleken en prins Friso (Kees Tulleken geeft een kort interview in dit boek) en de camera’s op de SEH van het VUmc.
Oordeel Het medisch beroepsgeheim is onmisbaar en heilig, maar kan een arts in een lastige positie brengen. Dit boek beschrijft deze dilemma’s op een makkelijk lezende manier in interviewvorm. Dat maakt dat dit boek minder geschikt is als leerboek of naslagwerk (zo is er bijvoorbeeld geen inhoudsopgave). Als leesboek is dit boek zeker illustratief, waarbij u zich ook nog verdiept in de actuele discussie rondom het beroepsgeheim. Doordat de geïnterviewden vaak dezelfde thema’s aanstippen valt het boek wel deels in herhaling. Veel thema’s zouden u als huisarts bekend moeten zijn. Echter met name rondom medische verklaringen, hoe goed bedoeld ook, komen toch nog elk jaar huisartsen voor een lelijke verrassing te staan bij het tuchtcollege. Leerpunt blijft: indien u twijfels heeft over - het doorbreken van - het beroepsgeheim: vraag hulp aan een collega of aan de KNMG.
Waardering: • • •
zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen