Nieuws

Anders kijken naar eigen sterven

Gepubliceerd
8 juni 2011

In een Canadees kwalitatief onderzoek werden autoriteiten en zorgverleners in de palliatieve zorg gevraagd naar hun persoonlijke kijk op leven en sterven. De eerste fase van het onderzoek bestond uit het formuleren van 11 thema’s door middel van interviews met 6 vooraanstaande deskundigen op palliatief gebied. De thema’s waren gerubriceerd naar verleden, heden en toekomst. In de tweede fase waren 24 zorgverleners betrokken en deze thema’s werden gebruikt voor een interview en observaties.
De deelnemers gaven aan dat zij door de contacten met de patiënten de kans hadden gekregen de betekenis van het leven in het heden beter te kunnen toepassen en nieuwsgierig waren naar het leven.
Angst voor de dood bleef aanwezig en de deelnemers verwachtten niet dat dit minder zou worden door de ervaringen. Wel gaven zij aan angst eerder bespreekbaar te maken en daar mogelijk hun voordeel mee te kunnen doen. De onderzochte populatie bevatte professionals die al lang in de palliatieve zorg werkten. Een beperking is dat zorgverleners die dit werk verlieten niet werden ondervraagd.
Dit artikel is geschikt als inleiding voor verdieping voor iedereen die zich bezighoudt met palliatieve zorg, om de betekenis van leven en dood te bespreken. (Alex van der Male)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen