Nieuws

Angst voor ziektes en dokter Google

Gepubliceerd
30 maart 2018
Overmatige angst voor ziektes – vroeger hypochondrie maar in de DSM V ‘ziekteangststoornis’ genoemd – komt veel voor. Britse onderzoekers stellen dat artsen deze aandoening beter moeten herkennen en behandelen. Hiervoor is specifieke Cognitieve Gedragstherapie (CGT) ontwikkeld waarin expliciet aandacht wordt besteed aan de gevaren van het googelen op ziektebeelden en symptomen. Want, zo stellen de onderzoekers, dokter Google biedt wel veel informatie maar kan dingen niet in het juiste perspectief plaatsen. Daar hebben patiënten dokters voor nodig.
0 reacties

De onderzoekers vroegen patiënten in de wachtkamers van vijf klinieken (afdelingen cardiologie, endocrinologie, gastro-enterologie, neurologie en longgeneeskunde) een korte screeningslijst in te vullen, de Health Anxiety Inventory (18 items, maximale score 54 punten). Op die manier screenden zij bijna 29.000 patiënten, van wie er 5769 (9%) meer dan 20 punten scoorden en bij wie er dus mogelijk sprake was van een ziekteangststoornis. Na exclusie en weigeringen selecteerden zij uiteindelijk 444 patiënten voor het onderzoek. Deze patiënten werden verdeeld over verschillende groepen en kregen vervolgens ofwel specifieke CGT (gemiddeld zes sessies) of standaard zorg (normale zorg in de kliniek). De onderzoekers vonden in de CGT-groep een vermindering van de Health Anxiety Score van 7,11 punten (SD 7,83) na zes maanden tegenover 2,33 punten (SD 5,76) in de standaardzorggroep. Dit verschil was na vijf jaar nog zichtbaar (CGT versus standaard zorg 2,06 punten (95%-BI –3,36 tot –0,75) meer verbetering; p = 0,0021).

Een beperking van het onderzoek is dat nog geen 10% van de positief gescreende patiënten kon worden geïncludeerd. Als verklaring voor dit lage perentage noemen de onderzoekers dat patiënten gevraagd werd deel te nemen aan een psychologische behandeling terwijl ze in de wachtkamer zaten voor een mogelijk medische behandeling.

Het resultaat van dit onderzoek is zeker hoopgevend. Ziekteangst kan immers leiden tot overmatig doktersbezoek, diagnostiek, behandeling en uiteindelijk weer meer ziekteangst.

Lees hier meer

Literatuur

  • Tyrer P, et al. Cognitive-behaviour therapy for health anxiety in medical patients (CHAMP): a randomised controlled trial with outcomes to 5 years. Health Technol Assess 2017;21:50.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen