Nieuws

Antibiotica geen oplossing voor coronairlijden

Gepubliceerd
10 november 2005

Vooralsnog zijn antibiotica die zijn gegeven na een myocardinfarct of bij stabiel coronairlijden niet effectief gebleken om verdere hart- en vaatellende te voorkomen. Naar analogie van de maagzweer, waar antibiotica voor een omkeer in het beleid gezorgd hebben, dachten onderzoekers in Amerika dat antibiotica ook bij coronairlijden de oplossing konden zijn. Immers in de atherosclerotische plaques was de Chlamydia pneumonia gevonden. Ook verhoogde titers van antistoffen tegen dit organisme zijn geassocieerd met een groter risico op coronairlijden. In een placebogecontroleerd onderzoek onder 4162 patiënten met een acuut coronair syndroom kregen patiënten in de interventiegroep 2 weken antibiotica, en vervolgens gedurende gemiddeld 2 jaar elke maand 10 dagen antibiotica.1 Men keek of er verschil was in het aantal doden door alle oorzaken of het weer krijgen van een vasculaire aandoening. Er was geen verschil in beide groepen (HR 0,95; 95%-BI 0,84-1,08). Een ander onderzoek vergeleek wekelijks een dosis antibiotica met een placebo gedurende een jaar bij 4012 patiënten met stabiele angina pectoris.2 Ook hier vond men geen verschil in het aantal doden door hart- en vaatziekten of nieuwe HVZ-incidenten. In een commentaar in de BMJ komt de vraag aan bod of dit dan het einde is van antibiotica ter preventie van hart- en vaatziekten.3 Als er al ellende is, zoals bij de patiënten in de eerder genoemde onderzoeken, dan is het leed eigenlijk al geleden. Je zou veel eerder antibiotica moeten geven om atherosclerose te voorkomen of zelfs vaccinatie tegen Chlamydia pneumonia moeten overwegen op jonge leeftijd. Deze weg moet men dan ook niet prematuur als doodlopend beschouwen. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen