Nieuws

Antibiotica na drainage abces?

Gepubliceerd
30 juni 2016

Het incideren en draineren van een abces is een veelvoorkomende verrichting in de huisartsenpraktijk. Maar of het goed is om na drainage ook antibiotica voor te schrijven is onduidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat het abces 6,9% vaker geneest met antibiotica (cotrimoxazol) dan met placebo. De ‘number needed to treat’ blijkt 14: er moeten 14 patiënten met antibiotica behandeld worden om één patiënt méér te genezen dan met placebo.

Amerikaanse onderzoekers voerden een gerandomiseerde geblindeerde trial uit op de spoedeisende hulp. Bij in totaal 1247 patiënten met een ongecompliceerd abces van gemiddeld 2 centimeter breed werd geïncideerd en 7 dagen placebo of cotrimoxazol (1920 mg 2 maal daags) voorgeschreven. In de twee weken na behandeling werd gekeken naar klinische genezing van het abces door een arts die geblindeerd was voor de voorgeschreven behandeling.

In de placebogroep genas het abces bij 73,6% van de patiënten, terwijl dit 80,5% was in de antibioticagroep (verschil 6,9%; 95%-BI 2,1 tot 11,7%). In de placebogroep was bij 8,6% van de patiënten een nieuwe drainage binnen 3 weken nodig en in de antibioticagroep maar bij 3,4%. Opvallend was dat bij 45,3% van de patiënten de wondkweek positief was voor MRSA.

Dit onderzoek suggereert dat het zinvol is om antibiotica voor te schrijven na het draineren van een abces. Dit onderzoek is waarschijnlijk van toepassing op de Nederlandse huisartsenpopulatie, gezien het ontbreken van een effectieve eerste lijn in Amerika als poortwachter en de beperkte grootte van de abcessen in deze spoedeisende hulp setting. Wel is het percentage MRSA hoog in deze populatie en is er helaas niet gekeken naar effectiviteit van andere antibiotica voor huidinfecties, zoals amoxicilline/clavulaanzuur. De vraag is of dit klinisch relevant is, gezien de bijwerkingen van antibiotica en resistentievorming. Nederlands onderzoek in de huisartsenpraktijk is dus welkom.

Talan DA, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess. N Engl J Med 2016;374:823-32.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen