Wetenschap

Anticonceptie en de kans op borst- en/of eier­stokkanker bij BRCA1/2-mutatiedraagsters

Wanneer 2 richtlijnen over dezelfde aandoening verschillende adviezen geven, kan dit tot onduidelijkheid ­leiden bij patiënten en zorgverleners. Volgens de auteurs van dit opiniestuk speelt dat nu bij de herziene NHG-Standaard ­Anticonceptie voor BRCA1- of BRCA2-mutatiedraagsters en de richtlijn Familiair en erfelijk ovariumcarcinoom van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. De NHG-Standaard stelt dat er relatieve en abso­lute contra-indicaties zijn voor de anticonceptiepil bij BRCA1/2-mutatiedraagsters. De auteurs denken dat er onvoldoende gegevens zijn om die stelling te onderbouwen. Een systematische review met meta-analyse over de invloed van anticonceptie op borst- en eierstokkankerrisico bij deze groep vrouwen moet duidelijkheid scheppen.