Nieuws

Antistolling na artroscopie en onderbeengips niet effectief

Gepubliceerd
2 april 2017
Er is al enige tijd twijfel over het effect van preventieve antistolling na artroscopie van de knie en onderbeengips. Uit onderzoek blijkt dat routinematige behandeling met preventief laag moleculair heparine (LMWH) niet effectief is in het voorkomen van trombo-embolische aandoeningen.
Van Adrichem et al. onderzochten in Nederland bij ruim 3000 patiënten het effect van antistolling bij een van de genoemde indicaties. Hiertoe werden patiënten gerandomiseerd in het krijgen van antistolling of geen antistolling, waarbij de patiënt op de hoogte was van zijn behandeling. De behandeling was volgens de algemeen aanvaarde richtlijn eenmalig LMWH na de artroscopische ingreep of acht dagen bij het krijgen van onderbeengips.
Na analyse bleek dat er geen verschil was in het optreden van trombo-embolische complicaties tussen beide behandel- en controlegroepen. Het relatief risico op trombo-embolische complicatie was 1,6 (95%-BI 0,4 tot 6,8) in de artroscopiegroep en 0,8 (95%-BI 0,3 tot 1,7) in de onderbeengipsgroep. In de behandelgroep na artroscopie werd een grote nabloeding gezien.
Het optreden van trombo-embolische complicaties was ongeveer gelijk aan de incidentie in andere trials, waarbij bevestigd werd dat de behandeling waarschijnlijk niet tegen eventuele complicaties opweegt en niet kosteneffectief is. Het feit dat trombo-embolische complicaties eveneens optreden in de behandelgroep kan ook betekenen dat de dosering die op dit moment gegeven wordt niet voldoende is.
De belangrijkste implicatie van dit onderzoek voor de huisarts is dat er in de ontstolde groep patiënten ook trombo-embolische complicaties ontstaan. Klachten die op trombo-embolische complicaties wijzen dienen altijd verder onderzocht te worden bij zowel preventief ontstolde patiënten als patiënten zonder deze behandeling.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Van Adrichem RA, et al. Thromboprophylaxis after knee arthroscopy and lower-leg casting. New Engl J Med 2017;376:515-25.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen