Nieuws

Antivirale medicatie bij influenza

Gepubliceerd
10 december 2003

Antivirale medicatie is prijzig en de duur van griepklachten wordt minimaal bekort. Toch is het soms kosteneffectief om deze medicatie voor te schrijven bij patiënten van 65 jaar en ouder. Tot deze conclusie komen Amerikaanse onderzoekers na de constructie van een beslisboom. Hiermee werd onderzocht of het al dan niet voorschrijven van antivirale middelen (onder andere amantadine en oseltamivir) eventueel in combinatie met een diagnostische test voor influenza kosteneffectief is. De onderzoekers hielden rekening met de prevalentie van influenza, de sensitiviteit en specificiteit van de diagnostische test, de bijwerkingen van de medicatie en de complicaties (ziekenhuisopnames en overlijden) van influenza. Ze bepaalden het aantal quality-adjusted life-years (QALY's), de kosten en de kostenbesparing per QALY. Uit de kosteneffectiviteitsanalyse blijkt dat het voorschrijven van antivirale medicatie bij ouderen geld bespaart. De optimale strategie is afhankelijk van de vaccinatiestatus van de patiënt, de waarschijnlijkheid van de diagnose influenza en het risico op ziekenhuisopname. Empirische behandeling met oseltamivir is het meest kosteneffectief als de waarschijnlijkheid op influenza of het risico op ziekenhuisopname hoog is. Bij patiënten met een laag risico op ziekenhuisopnames is een snelle diagnostische test gevolgd door behandeling met oseltamivir kosteneffectief. Het onthouden van antivirale medicatie is alleen kosteneffectief bij gevaccineerde patiënten met een laag risico op ziekenhuisopname buiten het influenzaseizoen. Lang niet alle 65-plussers hebben gehoor gegeven aan de oproep voor de griepspuit. Dit theoretisch beslismodel, waarin alleen gekeken is naar kosteneffectiviteit, is toch niet voldoende om behandeling van griepklachten met antivirale medicatie te rechtvaardigen. Klinische trials moeten de gevonden veronderstellingen eerst in de dagelijkse praktijk aantonen. (ToH)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen