Nieuws

Antwoord

Gepubliceerd
2 maart 2011

Prof.dr. Knottnerus, toenmalig voorzitter van de Gezondheidsraad, neemt in zijn reactie op genuanceerde wijze afstand van de wijdverbreide kritiek op de vaccinatie tegen griep, en in het bijzonder bij de groep gezonde 60-plussers. Hij doet dat met de constatering dat de enige RCT bij deze groep wel effectiviteit aantoonde in het voorkomen van griep en dat we dus ook maar moeten geloven dat diezelfde vaccinatie ook de complicaties kan voorkomen. Nog afgezien van het feit dat geloof niet zo’n sterke basis is voor een miljarden kostende campagne ben ik het evenals Bueving en Van der Wouden niet eens met de constatering dat een gerandomiseerd experiment op ethische gronden niet meer mogelijk zou zijn. We weten immers niet of een dergelijke interventie complicaties voorkomt. Daarnaast gaat hij – jammer genoeg – niet in op de andere argumenten, waarbij vooral belangenconflicten van en kokerzien door deskundigen een grote rol spelen. Kern van het betoog was nu juist dat twijfel bij het publiek aan het nut van de griepvaccinatie (gevoed door de aanwezigheid van belangenconflicten en een achteraf ongelukkige voorspelling ten aanzien van de potentiële gevolgen van de Mexicaanse griep) een prima voedingsbodem is voor allerlei minder gefundeerde twijfel aan andere vaccinaties. Twijfel aan de griepvaccinatie is wel degelijk wijdverbreid en in Engeland is het niveau van vaccinatie tegen BMR tien jaar na de achteraf volkomen onterecht vastgestelde bijwerking (autisme) nog steeds niet op het oude niveau. En dat is gevaarlijker dan het oplopen van de griep. De deskundigen laden daarmee een zware last op hun schouders en echt bewijs voor de werkzaamheid is dus gewenst. Henk van Weert

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen