Nieuws

Antwoord

Gepubliceerd
7 september 2011

Het is een bewuste keuze van de werkgroep om informatie over vitamine D op te nemen in de NHG-Standaard Zwangerschap en Kraambed, die momenteel in een vergevorderd stadium is van de herziening. Over vitamine D wordt de laatste jaren veel gepubliceerd. Hierbij lijkt vitamine D-deficiëntie geassocieerd te worden met een groeiend aantal ziektebeelden. Met recht wijst collega Schreuder op de toenemende prevalentie van vitamine D-deficiëntie, vooral bij mensen met een gepigmenteerde huid of weinig zonexpositie. Echter de baten van vitamine D-suppletie zijn vooral onderbouwd ter preventie van osteoporotische fracturen. Zoals Schreuder al beschrijft, is er voornamelijk observationeel onderzoek gedaan naar relaties tussen serumspiegels van vitamine D en andere klinische (zwangerschaps)uitkomsten. De observationele onderzoeken die Schreuder aanhaalt zijn kleine onderzoeken, waarbij bevestiging in andere populaties nodig is. Publicatiebias is hier zeker niet uitgesloten. Overigens betreft Schreuders literatuurlijst niet alleen onderzoek bij zwangeren, maar deels suppletieonderzoek bij kinderen. Pas nadat gerandomiseerd onderzoek naar suppletie tijdens de zwangerschap het nut aantoont, wordt duidelijk of een dergelijke relatie inderdaad causaal is. Er zijn slechts een paar suppletieonderzoeken, waarbij geen consistent verband werd gevonden met bijvoorbeeld geboortegewicht.1 Naast het nut van vitamine D-suppletie is ook onduidelijk welke dosering dan moet worden geadviseerd. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat ondanks suppletie tijdens de zwangerschap geen normaalwaarden van vitamine D-spiegels worden gevonden.234 Preconceptioneel suppleren van vitamine D ter voorkoming van ongunstige zwangerschapsuitkomsten zou een interessant onderzoek zijn. Als richtlijn lopen we dan op de zaken vooruit. Richtlijnen ambiëren zoveel mogelijk evidence based te zijn en er is tot op heden te weinig onderzoek met direct bewijs gepubliceerd. Met de huidige stand van de wetenschap is vitamine D-suppletie voorbehouden aan osteoporosepreventie en hoort daardoor niet in de NHG-Standaard Preconceptiezorg. Namens de werkgroep: Kristel van Asselt, Mieke Beentjes, Lieke de Jong-Potjer

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen