Praktijk

Antwoorden

Gepubliceerd
3 september 2014
1. Juist / 2. Juist
Coeliakie is een T-celgemedieerde allergie voor gluten. Familieleden van coeliakiepatiënten hebben een grotere kans op de aandoening. De prevalentie onder eerstegraads familieleden van coeliakiepatiënten wordt op 3-12% geschat. Bij eeneiige tweelingen is de overeenstemming in diagnose 70%. Het lijkt erop dat coeliakie gepaard gaat met een verhoogd risico op lymfomen, met name van de darm.
NHG-werkgroep Voedselovergevoeligheid. NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid (eerste herziening). www.nhg.org.
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen. Richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis
3. Onjuist / 4. Juist / 5. Juist
Xanthelasmata komen voor bij familiaire hypercholesterolemie, obesitas, diabetes mellitus en levercirrose, in de postmenopauze en een enkele keer bij hypo- en hyperthyreoïdie De meeste patiënten zijn echter normolipidemisch. De aanpak kan bestaan uit chirurgie, laserbehandeling of radiofrequente behandeling maar recidieven treden frequent op.Een arcus senilis is een parallel aan de limbus verlopende ringvormige hoornvliesvertroebeling. Deze komt voor bij 60% van de mensen ouder dan 60 jaar en is onschuldig. Bij aanwezigheid van een dergelijke ring op jongere leeftijd spreken we van een arcus lipoides. Een arcus lipoides voor het 45e levensjaar kan wijzen op familiaire hypercholesterolaemie.
Stilma JS, Voorn ThB, redactie. Oogheelkunde. Praktische huisartsgeneeskunde. 2e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.
Walma EP, Wiersma TJ. NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemie. www.nhg.org.
Kemler MA, Deenstra W, Kon M. Xanthelasma palpebrarum. www.ntvg.nl.
6. Juist / 7. Onjuist
Therapeutisch elastische onderbeenkousen (klasse III = 34-46 mmHg op enkelniveau) kunnen worden aangemeten zodra er geen oedeem (meer) aanwezig is. Na het doormaken van DVT draagt de patiënt de kous ter preventie van het posttrombotisch syndroom (PTS). De behandelduur is doorgaans twee jaar of korter, bijvoorbeeld één jaar als het oedeem wegblijft, wanneer de kous (op proef) wordt uitgelaten. De patiënt kan de kous daarna blijven dragen zolang hij of zij daarmee minder klachten ervaart die passen bij PTS.
NHG-werkgroep Diepe veneuze trombose. NHG-Standaard Diepe veneuze trombose. www.nhg.org.
8. Juist / 9. Onjuist / 10. Onjuist
Calciumantagonisten met een dihydropyridine structuur (amlodipine en nifedipine), kunnen nachtelijke spierkrampen uitlokken. De huisarts dient bij dergelijke klachten het gebruik te heroverwegen. Restless legs syndroom (RLS) wordt gekenmerkt door een onaangename sensatie, meestal diep in de kuiten, die gepaard gaat met een onweerstaanbare drang tot bewegen. De symptomen treden op bij ontspanning tijdens het zitten of liggen en zijn bijna nooit pijnlijk. Medicamenteuze behandeling bij RLS is vanwege het beperkte effect en bijwerkingen alleen te overwegen bij patiënten met ernstige klachten, ondanks niet-medicamenteuze behandeling. Bij deze patiënten wordt een proefbehandeling gestart met dopamineagonisten (ropinirol of pramipexol).
NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). www.nhg.org

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen