Nieuws

Apotheker blijf bij uw leest

Gepubliceerd
11 januari 2019
Wij huisartsen discussiëren over onze toekomst, apothekers doen dat veel minder. Toch is hun vak de afgelopen decennia waarschijnlijk meer veranderd dan het onze. Naast hun inspanningen rond baxters, tosho’s, generieke medicatie en het bestuderen van de lijsten met voorkeursmedicatie van de verschillende verzekeraars willen apothekers zich ook steeds meer bezighouden met de directe zorg voor de patiënt. Het is de vraag of dat effectief is. Een recent herziene Cochrane-review zette alle bewijs daarvoor op een rij.
2 reacties

De auteurs vonden 116 trials: 111 vergeleken een interventie van apothekers met gewone apothekerszorg en 5 zetten deze af tegen andere zorgverleners. Alle interventies waren gericht op niet-opgenomen patiënten. In de onderzoeken waarin apothekers werden vergeleken met andere zorgverleners werden geen verschillen in effect gevonden. Bij de vergelijking tussen nieuwe interventies en gewone apothekerszorg keken de onderzoekers naar HbA1c (geen effect), bloeddruk (mogelijk positief effect) en ziekenhuisbezoek en -opname (waarschijnlijk geen effect). Zij vonden opvallend genoeg weinig tot geen effect op bijwerkingen van medicatie, verder verbeterde het lichamelijk functioneren van patiënten mogelijk iets. Zij vonden geen verschil in mortaliteit.

De auteurs zijn voorzichtig in hun conclusies en waarschuwen voor de heterogeniteit van de verschillende onderzoeken. Daarnaast was er in een aantal onderzoeken risico op bias. Sterk bewijs voor verdere uitbreiding van de zorgfunctie van de apotheker ontbreekt vooralsnog. Misschien is de belangrijkste les, voor de apotheker en ook voor ons als huisarts: blijf bij uw leest.

Literatuur

  • De Barra M, et al. Pharmacist services for non-hospitalised patients. Cochrane Database Syst Rev 2018;9:CD013102.

Reacties (2)

Rob van der Ree 8 februari 2019

Ik kan me voorstellen dat dit moeilijk is vast te stellen of hun interventies nuttig zijn omdat veel adviezen mondeling aan de balie of telefonisch worden gegeven aan de patient en/of huisarts (andere voorschrijvers zoals vanuit ziekenhuizen natuurlijk minder). Daarnaast helpt het om de apotheker(e)s te kennen.

Wij doen met onze Hagro al jarenlang FTO+ wat op vele fronten goed werkt, oa. ook makkelijker even bellen etc. bij twijfels.

Sinds kort heeft onze FTO groep ook de politheek apotheker 1x uitgenodigd van ons dominante ziekenhuis. Dat is ook zeer nuttig gebleken in het elkaar "even berichten". Tenslotte is een van de grootste "storingen" van het medicatie proces na ontslag van een patient de specialist die medicatie veranderd, maar dat niet goed communiceerd naar de patient (en ook vaak huisarts). Door de "nieuwe" medicatie via de politheek heeft de patient vaak een "berg" aan teveel medicatie, Veel daarvan is "dubbel", maar in verschillend ogende doosjes..

Ook al komen de apothekers "om" in alle "meldingen" vanuit hun ICT omgeving ben ik blij dat ze serieus kijken waar wij als huisarts wél even gebeld moeten worden.

 

Thijs Backus 31 januari 2019

Ik lees dat apothekers zich meer met de zorg zijn gaan bemoeien en dat een review niet heeft kunnen aantonen dat dit van voordeel is vanwege alle beperkingen en bias. Toch wordt er een harde conclusie gegeven in de titel. Een vraagteken achter de titel zou hier niet hebben misstaan. 

 

Verder lezen