Nieuws

Apotheker inzetten bij hartfalen?

Date
6 januari 2022
Adequate medicamenteuze behandeling van patiënten met hartfalen vermindert de mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname en verbetert de kwaliteit van leven, maar doet een groot beroep op de therapietrouw. Intensieve zorg door apothekers zou deze therapietrouw kunnen verhogen. Een systematisch literatuuronderzoek toont aan dat apothekerszorg de therapietrouw van deze patiënten weliswaar verbetert, maar geen effect heeft op de kwaliteit van leven, het aantal ziekenhuisopnames of de mortaliteit.