Nieuws

Appende dokters en de nieuwe privacywetgeving

Gepubliceerd
18 april 2018
Dossier
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywet van toepassing binnen de hele EU, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Burgers krijgen meer rechten (onder andere om persoonlijke gegevens te ontvangen, in te zien en te laten verwijderen), maar organisaties en ook huisartsen krijgen meer plichten. En er zijn hogere boetes. Wat vinden en weten patiënten hier eigenlijk van? KPMG ondervroeg hierover 1000 Nederlanders van 15 jaar en ouder.
0 reacties

Minder dan 20% van de ondervraagden is überhaupt op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving. Opvallend is dat de meerderheid seksuele voorkeur, etnische achtergrond en geloofsovertuiging niet als gevoelige persoonsgegevens ziet, terwijl deze gegevens door de AVG juist extra bescherming krijgen. Wat betreft medische gegevens, door de wet bestempeld als ‘bijzondere persoonsgegevens’, maakt slechts 28% zich zorgen over de privacy. Er zijn meer mensen die niet weten wie er toegang heeft tot hun elektronisch patiëntendossier (35%) dan mensen die dit wel weten (30%) en 90% heeft nog nooit het eigen elektronisch patiëntendossier ingezien.

Van de respondenten denkt 44% dat de huisarts hun bijzondere persoonsgegevens goed beschermt, maar de helft van hen antwoordt op vragen hierover met niet eens/niet oneens wat aangeeft dat deze mensen eigenlijk niet goed weten hoe de bescherming is geregeld.

En de appende dokters? Bijna de helft (vooral jongeren) accepteert niet dat een arts foto’s via WhatsApp deelt met een collega, ook niet voor een second opinion. Zeventig procent van de ondervraagden vindt dat je een gesprek met een arts zou moeten kunnen opnemen om het te kunnen terugluisteren.

Ondanks het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd door een commerciële organisatie (KPMG) die organisaties ondersteunt om op tijd aan de nieuwe wet te voldoen, geeft het toch een beeld: de gemiddelde patiënt lijkt zich geen grote zorgen te maken, maar is ook niet goed geïnformeerd.

Lees hier meer over bij KPMG en de LHV.

Literatuur

  • https://home.kpmg.com/nl/nl/home/insights/2018/02/weten-is-willen.html
  • https://www.lhv.nl/nieuws/privacywet-avg-zorgt-voor-nieuwe-verplichtingen-huisartsen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen