Nieuws

An apple a day…

Gepubliceerd
3 december 2014
Het eten van groente en fruit wordt al enige tijd aanbevolen als belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon. Hoewel sommige onderzoeken elkaar tegenspreken, lijkt de consumptie van groente en fruit inderdaad een wezenlijke bijdrage te leveren aan de sterftedaling, ongeacht de oorzaak. De risicoreductie kan maar liefst oplopen tot 25%, zoals Xia Wan et al. onlangs publiceerden.
Wan et al. deden een meta-analyse, waarbij ze uiteindelijk 16 onderzoeken uit de literatuur extraheerden. Het waren allemaal prospectieve follow-uponderzoeken met in totaal meer dan 800.000 deelnemers die 5 tot 25 jaar gevolgd werden. De dagelijkse consumptie van groente en fruit gaf een significante daling te zien van de totale sterfte, in het bijzonder door een cardiovasculaire oorzaak. De afgenomen sterfte door kanker was niet statistisch significant. Naarmate de deelnemers meer porties groente of fruit per dag aten, nam de risicodaling toe tot maximaal 25% bij vijf porties per dag. Meer dan vijf porties gaven geen extra vermindering. Alle verschillen werden gemeten ten opzichte van deelnemers die aangaven minder dan één portie groente of fruit per dag te gebruiken.
Cardiovasculaire sterfte wordt dus gunstig beïnvloed door het eten van groente en fruit. Helaas vermeldt het artikel niet hoe groot een portie moet zijn en of de gunstige werking direct veroorzaakt wordt door het eten van groente en fruit of door het minder eten van vet en vlees. Mogelijk spelen nog andere factoren, aan- of juist afwezig bij personen die graag groente en fruit eten, een rol in het cardiovasculair risicoprofiel. Dat weten we niet, want cohortonderzoeken geven geen antwoord op de vraag of er sprake is van een causaal verband. Wel moge duidelijk zijn dat dieetadviezen bijdragen aan een gezonde levensstijl en daarmee niet onderdoen voor een medicamenteuze aanpak van cardiovasculaire sterfte.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Xia Wan, et al. Fruit and vegetable consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2014;349:g4490.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen