Praktijk

Asklepion-Leergangen: zo werkt u met NHG-Standaarden in de praktijk

Gepubliceerd
18 januari 2010

Samenvatting

De NHG-Standaarden vormen het fundament van de door huisartsen geleverde zorg, en worden dan ook goed gelezen. Maar de implementatie van de standaarden in de praktijk is vaak niet eenvoudig. Echt werken volgens de richtlijnen impliceert een en ander voor de praktijkorganisatie, de taakdelegatie aan andere praktijkmedewerkers, de samenwerking met andere zorgverleners en de communicatie met patiënten. Hoe pak je die zaken eigenlijk aan?

Ken je standaard

De Asklepion-Leergangen ‘Ken je standaard’ richten zich geheel op de implementatie van de NHG-Standaarden in de praktijk. De deelnemers gaan in gesprek met de makers van de standaarden en bediscussiëren de uitdagingen die ze ondervinden bij het doorvoeren van de richtlijnen in hun eigen praktijk. In een kleine groep met een vaste begeleider nemen ze een kijkje in elkaars keuken en toetsen ze hun eigen werkwijze aan die van collega’s. De leergangen voorzien in de vraag om de implementatie van de standaarden vorm te geven in nascholing van de eigen wetenschappelijke vereniging, evidence-based en onafhankelijk.

Werkwijze in de leergangen

Bijzonder van de Asklepion-Leergangen is het competentiegericht werken. Naast het vakinhoudelijk (medisch) handelen komen ook de overige zes taakgebieden aan bod. De deelnemers werken hard tijdens de bijeenkomsten, maar tussendoor ook aan praktijkopdrachten ter voorbereiding van de leerstof. Zo wordt zichtbaar welk aspecten van de standaarden lastig of juist eenvoudig zijn. Er zijn twee versies van de leergang:

  • in ‘Ken je standaard-1’ komen de standaarden Cardiovasculair risicomanagement, Schildklieraandoeningen, Angststoornissen, meerdere KNO-onderwerpen, urine-incontinentie en eczeem aan bod. Deze leergang wordt in verkorte vorm in de regio’s aangeboden; als eerste in Regio Noord in april 2010.
  • In ‘Ken je standaard-2’ is er aandacht voor de standaarden rond kinderen met koorts, Astma, COPD, Stoppen met roken en Huidinfecties. Deze leergang wordt onder meer in Utrecht herhaald op 4 maart 2010.
Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.asklepion.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen