Nieuws

Aspirine voorkomt recidief trombose

Gepubliceerd
4 oktober 2012
Aspirine (acetylsalicylzuur) wordt als trombocytenaggregatieremmer gebruikt voor secundaire preventie van arteriële trombose, zoals hart- en herseninfarcten. Eén op de 5 patiënten met een idiopatische diepe veneuze trombose krijgt een recidief trombose. Kan aspirine ook ingezet worden voor de secundaire preventie van veneuze trombose?
Het WARFASA-onderzoek is de eerste trial naar het effect van aspirine op recidief veneuze trombose. In dit Italiaanse gerandomiseerde, dubbelblinde multicenteronderzoek zijn 403 patiënten geïncludeerd met een eerste idiopatische veneuze trombose (een diepe veneuze trombose van het been of een longembolie). Patiënten met kanker, trombofilie en een bloeding tijdens conventionele behandeling werden geëxcludeerd. Na de therapeutische behandeling (6 tot 8 maanden vitamine K-antagonisten) kregen de patiënten gedurende 2 jaar aspirine (100 mg/dag) of een placebo voorgeschreven. De primaire uitkomst was een recidief van veneuze trombose. Secundaire uitkomsten waren hemorragische complicaties, overlijden, en arteriële events.
Een recidief van veneuze trombose kwam voor bij 28 van de 205 patiënten in de aspirinegroep (6,6% per jaar) en bij 43 van de 197 patiënten in de placebogroep (11,2% per jaar). Aspirine leidde tot een risicoreductie van 40% op tromboserecidieven (hazardratio 0,58; 95%-BI 0,36-0,93). In beide groepen had 1 patiënt een niet-fatale, maar wel belangrijke bloeding. Er was geen verschil tussen beide groepen ten aanzien van overlijden en arteriële events.
In deze trial zorgde aspirine voor een vermindering van 40% van een recidief van idiopatische veneuze trombose ten opzichte van placebo. De uitkomsten van een lopende trial (de ASPIRE) zullen deze resultaten echter nog moeten bevestigen, voordat we aspirine kunnen inzetten voor secundaire preventie bij onze patiënten met veneuze trombose.

Literatuur

  • 1.Becattini C, et al. Aspirin for preventing the recurrence of venous thromboembolism. N Engl J Med 2012;366:1959-67.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen