Nieuws

Auscultatie blijft moeilijk

Gepubliceerd
10 juni 2004

Huisartsen- en internisten-in-opleiding horen maar 40% van souffles en extra geluiden. Ze konden maar in 24% van de gevallen de juiste diagnose stellen bij echte patiënten met klepproblemen. Zwitserse onderzoekers lieten 20 artsen-in-opleiding en 2 ervaren cardiologen naar patiënten met een klepgebrek luisteren. Van tevoren waren die door een onafhankelijke cardioloog beluisterd en was er bij hen een echocardiografie gedaan om de diagnose vast te stellen. De cardiologen herkenden 69% van de abnormale geluiden en konden in 62% van de gevallen de juiste diagnose stellen. Na 5 maanden wekelijkse bedside teaching (op andere patiënten) konden de 10 deelnemende artsen-in-opleiding wel meer geluiden herkennen (bij de oorspronkelijke 13 patiënten) maar het aantal correcte diagnoses bleef laag (35%). De auteurs klagen – terecht – over de teloorgang van de kunst van het lichamelijk onderzoek. Hoe goed luisteren Nederlandse haio's en opleiders naar het hart? (JZ)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen