Nieuws

Australische lessen over dikkedarmkankerscreening

Gepubliceerd
3 mei 2013
Dossier
Screening zou effectief zijn om de mortaliteit van coloncarcinoom te verlagen. Dit jaar gaat het Nationaal Screeningsprogramma voor Dikkedarmkanker in Nederland van start. De grote vraag is of dit programma deze aanname waarmaakt. In Australië screenen ze al langer op dikkedarmkanker. Wat kunnen we daarvan leren?
Het National Bowel Cancer Screening Program (NBCSP) is in Australië al sinds 2006 van kracht. Deelnemers van 50, 55 en 60 jaar worden gescreend met behulp van een test op occult bloed in de faeces. Onderzoekers keken naar de kwaliteit van het screeningsprogramma aan de hand van de wachttijden voor coloscopie bij screeningspositieve deelnemers, de kwaliteit van de coloscopiëen en de kwaliteit van de medische verslaglegging. Retrospectief onderzochten zij de dossiers van 433 deelnemers met een afwijkende screeningstest.
De wachttijd voor patiënten vanaf het bezoek aan de huisarts tot aan de coloscopie was gemiddeld 52 dagen. Regionale verschillen hebben een sterke invloed als het gaat om afstand tot het ziekenhuis en capaciteit van MDL-faciliteiten. Een colonpoliep werd gevonden bij 51,5% van de coloscopiëen. Van de deelnemers bleek 3,2% een colorectale maligniteit te hebben. Van de poliepen kon 2,8% niet verwijderd worden voor verder onderzoek. Complicaties traden op bij 3,5% van de coloscopiëen. Bij minder dan 1% waren dat ernstige complicaties waarvoor patiënt opgenomen moest worden. Follow-up van de patiënten met een poliep was slechts in 55% van de gevallen in overeenstemming met de geldende richtlijnen. Het oproepsysteem voor deze patiënten was sterk afhankelijk van wat er al gebruikelijk was in de verschillende regio’s. Ziekenhuizen die aan de hand van een vast protocol patiënten opriepen voor follow-up werkten beter volgens de richtlijnen dan ziekenhuizen die geen gestructureerd follow-upprotocol hadden.
Een belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren komt is de relatief lange wachttijd en de wisselende follow-up. Of dit ook voor de Nederlandse situatie zal gelden is nog niet duidelijk. Je mag aannemen dat de wachttijden voor coloscopie in Nederland korter zullen zijn, gezien de gunstigere geografische omstandigheden. Blijft de vraag of de Nederlandse MDL-centra in staat zullen zijn de toestroom van patiënten op een redelijke termijn te verwerken, naast de bestaande instroom van patiënten die een coloscopie moeten ondergaan om andere redenen dan het bevolkingsonderzoek. Een mooie taak voor de huisarts om de wachttijd met de patiënt te bespreken en die patiënten te selecteren die op basis van een verhoogd risico, zoals darmklachten of familieanamnese, in aanmerking komen voor een snellere verwijzing.
Bèr Pleumeekers

Literatuur

  • 1.Bobridge A, et al. The National Bowel Screening program. Consequence for practice. Australian Family Physisian.2013;42:141-5.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen