Nieuws

Azitromycine verhoogt risico op acute hartdood niet

Gepubliceerd
2 juni 2016
Huisartsen schrijven regelmatig het macrolide azitromycine voor. Sinds 2013 wordt er gewaarschuwd dat het middel het risico op fatale hartritmestoornissen verhoogt door verlenging van de QT-tijd. Nieuw onderzoek bij > 500.000 patiënten laat echter zien dat het risico op ritmestoornissen of mortaliteit bij azitromycine niet hoger is dan bij andere antibiotica.
Canadese onderzoekers gebruikten een observationeel cohortonderzoek bij ouderen > 65 jaar (n = 503.612) die in de jaren 2002 tot 2013 een nieuw voorschrift kregen voor een macrolide antibiotica (azitromycine, claritromycine of erytromycine). Deze patiënten werden gematcht en vergeleken met eenzelfde aantal patiënten aan wie niet-macrolide antibiotica werd voorgeschreven in dezelfde periode. Als uitkomsten werden ziekenhuisopnames voor ventriculaire ritmestoornissen en mortaliteit binnen 30 dagen na het antibioticumvoorschrift bekeken.
In totaal kregen 260 patiënten een ventriculaire ritmestoornis tijdens de follow-up, van wie 134 (0,03%) in de macrolidegroep en 126 (0,03%) in de niet-macrolidegroep (RR 1,06; 95%-BI 0,83 tot 1,36). Ook in de subgroepen van patiënten met chronische nierinsufficiëntie, hartfalen of gebruik van QT-tijd verlengende medicatie was er geen verhoogd risico. Daarnaast was het risico op mortaliteit niet hoger in de macrolidegroep (RR 0,82; 95%-BI 0,78 tot 0,86).
Dit grote onderzoek volgt op een eerder onderzoek uit 2012, waarin een verband was gevonden tussen azitromycine en acute hartdood. Op basis daarvan werd een waarschuwing door de FDA uitgevaardigd. Huisartsen hebben te maken met deze waarschuwing wanneer zij azitromycine voorschrijven. Na 2012 zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd waarin geen verhoogd risico werd gevonden, en dit onderzoek is het grootst tot nu toe. Belangrijkste conclusie is dat het absolute risico op hartritmestoornissen na een macrolidevoorschrift zeer laag is (0,03%) en dat dit risico even hoog is als bij niet-macrolide antibiotica. Het voorschrijven van azitromycine lijkt dus veilig met betrekking tot cardiale bijwerkingen.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Trac MH, et. al. Macrolide antibiotics and the risk of ventricular arrhythmia in older adults. CMAJ 2016;188:E120-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen