Nieuws

Bacteriële complicaties acute keelpijn niet voorspelbaar

Gepubliceerd
8 januari 2014

Patiënten met keelpijn krijgen vaak antibiotica. Alom is bekend dat resistentie een toenemend probleem is. De vraag is daarom of dit beter kan. De keuze om al dan niet antibiotica voor te schrijven bij acute keelpijn wordt vooral bepaald door de kans dat de β-hemolytische groep A-streptokokken complicaties kan geven. Veel artsen gebruiken de Centor-criteria om een afweging te maken of streptokokken een rol spelen.

Paul Little et al. concluderen dat anamnese en lichamelijk onderzoek de huisarts weinig houvast geven om bacteriële complicaties bij acute keelpijn te voorspellen. Tevens stellen ze vast dat bacteriële complicaties maar weinig voorkomen. Predictieregels hebben slechts een beperkt effect op het voorspellen van bacteriële complicaties.

De onderzoekers trachtten de klinische voorspellers voor bacteriële complicaties bij acute keelpijn, zoals peritonsillair abces, otitis media acuta, sinusitis en erysipelas, in kaart te brengen. Het onderzoek vond plaats in een aantal huisartsenpraktijken in Engeland. Patiënten met acute keelpijn werden in het onderzoek geïncludeerd. De primaire uitkomstmaat was het optreden van een bacteriële complicatie binnen vier weken na eerste presentatie bij de huisarts. In totaal werden 14.610 patiënten van 16 jaar en ouder ingesloten. Bij ruim 177 patiënten (1,7%) werd een bacteriële complicatie vastgesteld.

De beste voorspellers waren heftige tonsillitis (bij 13% van patiënten) en hevige oorpijn (bij 5%). Opvallend was echter de afwezigheid van beide voorspellers bij 70% van de patiënten met een complicatie. De positief voorspellende waarde van de Centor-score ≥ 4 was laag: 1,7%. Ook de positief voorspellende waarde van een andere predictieregel, de ‘FeverPAIN-score’ ≥ 4, was met 2,1% zeer beperkt. De meeste complicaties traden op bij patiënten met lage scores op beide criteria (≤ 2).

Little P, Stuart B, Hobbs FDR, et al. Predictors of suppurative complications for acute sore throat in primary care: prospective clinical cohort study. BMJ 2013;347:f6867.

Foto: Suzanne Tucker/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen