Nieuws

Barrières bij invoering HPV-vaccinatie

Gepubliceerd
28 september 2015

Slechts 38% van de meisjes tussen de 13 en 17 jaar ontvangen alle 3 de doses die nodig zijn voor volledige vaccinatie tegen humaan papilloma virus (HPV). Uit Amerikaans onderzoek bleek dat de grootste barrière om de HPV-vaccinatie te implementeren het gebrek aan capaciteit was om herinneringen voor de vaccinaties aan de geschikte patiënten te sturen. Ook werden er grote verschillen in begeleiding gemeld, toe te schrijven aan de leeftijd van het meisje en de nadruk op het preventieve karakter van het vaccin.

Dit komt naar voren uit een mixed methods kwalitatief onderzoek uitgevoerd in een eerstelijns netwerk verbonden aan de universiteit van New Mexico (VS). De auteurs hebben gezondheidszorg-factoren, factoren samenhangend met beleid van de gezondheidszorg en attitudes beoordeeld. Zij deden eerst 25 semigestructureerde diepte-interviews met een scala van onderwerpen, waaronder opvattingen en ervaringen met HPV-vaccinatie, waargenomen meningen en de invloed van ouders en zorgverleners op de besluitvorming. Dataverzameling vanuit de interviews werd gestopt toen er geen nieuwe onderwerpen meer ter sprake kwamen. De interviews werden vervolgens uitgewerkt  tot enquêtes, verstuurd naar 158 medewerkers van het eerstelijns netwerk met een response rate van 62%. Van de respondenten was 63% huisarts en verder reageerden onder andere praktijkverpleegkundigen en kinderartsen.

Het is te verwachten dat deze uitkomsten anders zijn wanneer het onderzoek in Nederland uitgevoerd wordt, aangezien het rijksvaccinatieprogramma niet direct via huisartsen maar via de jeugdgezondheidszorg gaat.

Sussman et al. Catching up with the HPV vaccine: challenges and opportunities in primary care. Ann Fam Med 2015;13354-60.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen