Nieuws

Behandeling hypertensie bij kwetsbare ouderen blijft maatwerk

Datum
26 mei 2020
Het nut van een strikte aanpak van hypertensie bij fitte ouderen is in diverse trials aangetoond. Een recent Brits observationeel onderzoek onder een representatieve groep ouderen laat nu zien dat de overall mortaliteit juist iets afneemt bij een systolische bloeddruk (SBD) > 139 mmHg en toeneemt bij SBD < 130 mmHg. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van maatwerk.