Nieuws

Behandeling hypertensie bij kwetsbare ouderen blijft maatwerk

Gepubliceerd
26 mei 2020
Het nut van een strikte aanpak van hypertensie bij fitte ouderen is in diverse trials aangetoond. Een recent Brits observationeel onderzoek onder een representatieve groep ouderen laat nu zien dat de overall mortaliteit juist iets afneemt bij een systolische bloeddruk (SBD) > 139 mmHg en toeneemt bij SBD < 130 mmHg. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van maatwerk.
0 reacties

In dit observationele, prospectieve onderzoek werden elektronisch medische dossiers bekeken van 415.980 personen > 74 jaar, met een gemiddelde follow-upduur van 4,46 jaar (maximaal 10 jaar). Er dienden ten minste drie bloeddrukmetingen in de voorafgaande drie jaar te zijn verricht. Gemeten werd de kwetsbaarheidsstatus (electronic frailty index: fit, licht, matig tot ernstig kwetsbaar), overall mortaliteit en cardiovasculaire uitkomsten. Een normale bloeddruk werd gedefinieerd als een SBD van 130 tot 139 mmHg. De onderzoekers bestudeerden de relatie tussen bloeddruk enerzijds en cardiovasculaire en overall mortaliteit anderzijds in verschillende kwetsbaarheidsklassen. Zij corrigeerden voor geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status. 

Het onderzoek bevestigde nog eens dat het aantal cardiovasculaire events toeneemt bij een SBD > 150 mmHg, ongeacht leeftijd en mate van kwetsbaarheid. Dit was echter niet geassocieerd met meer sterfte, maar eerder met een geringe verlaging van de sterfte, vooral bij kwetsbare 75- tot 84-jarigen (bijvoorbeeld 150 tot 159 mmHg: HR 0,84; 95%-BI 0,77 tot 0,92) en alle 85-plussers. Ook werd er een ‘omgekeerd’ verband gevonden tussen een hoger sterftecijfer bij lagere bloeddruk, ongeacht leeftijd en mate van kwetsbaarheid. 

Gezien het observationele karakter van dit onderzoek zijn harde conclusies over een oorzakelijk verband tussen bloeddruk en mortaliteit niet mogelijk. Hoewel het aantal aan bloeddruk gerelateerde cardiovasculaire uitkomsten bij kwetsbare 75-plussers en alle 85-plussers toenam, had dit geen impact op de overall mortaliteit, mogelijk als gevolg van complexe multicomorbiditeit. Dit onderstreept nog eens hoe belangrijk het is om behandeling van hypertensie bij kwetsbare ouderen – conform de NHG-Standaard CVRM – af te stemmen op individuele profijtkans (zoals te berekenen met U-Prevent), risico op bijwerkingen, resterende levensverwachting en wensen van de patiënt. Maatwerk dus.

Literatuur

  • Masoli JAH, et al. Blood pressure in frail older adults: associations with cardiovascular outcomes and all-cause mortality. Age and Ageing 2020; 05 March. DOI: 10.1093/ageing/afaa028.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen