Nieuws

Behandeling van depressie bij ouderen in de eerstelijnsgezondheidszorg

Gepubliceerd
10 november 2001

Achtergrond Depressie komt veel voor bij oudere patiënten en is geassocieerd met verhoogde mortaliteit en medische consumptie. Er is nog niet eerder een systematisch literatuuroverzicht gepubliceerd over de behandeling van depressie bij oudere eerstelijnspatiënten of steekproeven van ouderen uit de bevolking. Doel Een systematisch literatuuroverzicht van trials over de behandeling van depressie bij personen ouder dan 60 jaar, afkomstig uit de eerstelijnsgezondheidszorg of de open bevolking. Methode Er werd gezocht in Medline, Embase, Cinahl, de Cochrane Library, Psyclit, BIDS-Social Science en BIDS-Science Citation Indices naar trials over farmacotherapie, interpersoonlijke psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, counseling en sociale interventies voor depressie op oudere leeftijd, gepubliceerd tussen 1980 en juni 1999 in het Engels, Frans of Duits. Resultaten Slechts twee van de gevonden onderzoeken hadden betrekking op patiënten ouder dan 60 jaar en voldeden aan alle inclusie- en kwaliteitscriteria. Drie andere onderzoeken omvatten patiënten ouder dan 60 jaar zonder zich tot die categorie te beperken, en voldeden eveneens aan de criteria. Er werd geen onderzoek gevonden naar psychologische behandelingen voor depressie bij ouderen. Bijna alle onderzoekingen beperkten zich tot patiënten met een major depression en excludeerden patiënten met lichtere depressies. Conclusie Er is vrijwel geen evidence van de effectiviteit van verschillende behandelingen voor depressie bij oudere patiënten, in het bijzonder die met minder ernstige depressie. Aangezien oudere patiënten relatief vaak medicijnen tot zich (moeten) nemen en contra-indicaties voor antidepressiva daardoor vaker voorkomen, is er een grote behoefte aan onderzoek naar de effectiviteit van niet-farmacologische interventies in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Commentaar

Hoewel geen Cochrane-review is dit een adequate systematische review. De trials die zich beperkten tot oudere patiënten, hadden beide betrekking op ‘community mental health care’ als interventie. Deze complexe interventie bleek effectief in vergelijking tot usual care. De absolute risicoreductie bedroeg in het ene onderzoek 16% en in het andere 33%. De numbers needed to treat (NNT) varieerden daarmee tussen de 3 en 6. De patiënten in de interventiegroepen kregen 2-4 keer zo vaak een antidepressivum. Daarmee is indirect aannemelijk gemaakt dat antidepressiva effectief zijn bij depressies bij ouderen. De drie onderzoeken die ook oudere patiënten omvatten, waren antidepressivatrials maar zij vermeldden geen resultaten voor de ouderen apart. Er is dus geen deugdelijk rechtstreeks bewijs voor het effect van antidepressiva bij depressieve ouderen. Met belangrijke factoren als de ernst en duur van de depressie, al of niet eerdere depressieve episoden, en somatische en psychiatrische comorbiditeit, werd niet of nauwelijks rekening gehouden. Andere interventies dan farmacotherapie zijn helemaal nog niet aan bod gekomen. Zou hier sprake zijn van ageism in het depressieonderzoek?

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen