Nieuws

Behandeling van impetigo

Gepubliceerd
10 november 2004

Graag willen wij wijzen op een aantal belangrijke onjuistheden in de bespreking van de Cochrane-review: ‘Behandeling van impetigo’ (H&W 2004;47:479). De reden voor exclusie van gerandomiseerde trials was niet dat de vorm van impetigo niet omschreven werd, maar dat – in geval van onderzoeken met meerdere geïncludeerde huidinfecties – de resultaten van de subgroep van impetigopatiënten niet apart beschreven waren. De conclusie dat een lokaal antibioticum beter werkt dan een desinfectans is door ons niet getrokken. Wel is van lokale behandeling (mupirocine en fusidinezuur) de effectiviteit aangetoond, zowel ten opzichte van orale antibiotica als ten opzichte van placebo. Daarnaast is vastgesteld dat er voor desinfectie geen bewijs bestaat, met name omdat deze behandeling vrijwel niet is onderzocht. De melding dat slechts enkele soorten orale antibiotica werden onderzocht klopt evenmin: er zijn 20 verschillende orale antibiotica onderzocht, die in een aantal hoofdgroepen zijn onder te brengen. De conclusie van onze eigen trial was dat fusidinezuurcrème beter werkt dan een placebo, en niet dat het beter werkt dan desinfectie met povidonjood. Fusidinezuur is in ons onderzoek niet vergeleken met povidonjood. De in de review uitgesproken voorkeur voor een lokale behandeling met mupirocine of fusidinezuur is primair ingegeven door de op zijn minst gelijkwaardige effectiviteit ten opzichte van orale behandeling, en niet vanwege het verschil in bijwerkingen. Dit laatste is een bijkomend voordeel. Sander Koning

Antwoord

In de tekst staat vermeld dat het om 38 verschillende behandelingsmethoden ging, 20 orale en 18 lokale. Bij de meeste onderzoeken ging het om een vergelijking tussen 2 verschillende soorten orale antibiotica; daarmee heb ik volgens mij aangegeven dat er 20 soorten orale antibiotica zijn onderzocht! Ik citeer verder letterlijk uit de tekst (abstract): ‘Totaal 700 onderzoeken werden gevonden, waarvan er 221 in eerste instantie werden geselecteerd. Daarvan voldeden 156 onderzoeken niet aan alle inclusiecriteria. Dit kan zijn omdat er niet specifiek op impetigo was gescreend, de vorm van impetigo bij een patiënt niet apart was beschreven of omdat de onderzoeken niet waren gerandomiseerd.’ Inderdaad wordt de vorm niet genoemd. Van de desinfecterende behandeling, die 30 jaar geleden gebruikelijk was, is nu bekend dat die niet effectiever is dan een placebo. De behandeling wordt weinig meer geadviseerd omdat het er nu vooral om gaat de verspreiding van impetigo te voorkomen. Dat daaruit voorkomend ook door mij vermeld wordt dat een lokaal antibioticum beter werkt dan een desinfectans, mag blijken als algehele strekking in het verhaal terwijl nog netjes in mijn commentaar staat vermeld dat de RCT's melden dat er nog weinig bekend is over de waarde van desinfecterende behandeling, omdat (eerder in de tekst vermeld) slechts 2 trials desinfecterende maatregelen onderzochten! Zo komt ook telkens weer terug dat de bijwerkingen op gastro-intestinaal gebied meegenomen moeten worden in de keuze voor oraal of lokaal behandelen, ook al is het effect gelijkwaardig. Tot slot neem ik de conclusie over van het artikel genoemd in noot 1: fusidinezuur bleek veel effectiever dan placebo in de behandeling van impetigo. De waarde van povidon-jood is twijfelachtig! Pauline Dirven-Meijer

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen