Nieuws

Behandeling van mictieklachten tijdens ANW-uren

Gepubliceerd
18 februari 2021
Patiënten met mictieklachten die zich melden tijdens ANW-uren worden vaak niet gediagnosticeerd en behandeld conform de NHG-Standaard Urineweginfecties. Er is mogelijk sprake van overbehandeling in de laagrisicogroep en onderbehandeling in de hoogrisicogroep. Dat blijkt uit een onderzoek bij 2 grote Nederlandse huisartsenposten.
0 reacties

De onderzoekers includeerden in totaal 5657 volwassenen met mictieklachten die zich in 2018 hadden gemeld bij 2 grote huisartsenposten in Zuid-Limburg (80% vrouw, gemiddelde leeftijd 54 jaar). Van deze patiënten kreeg 60% een consult op de huisartsenpost en werd 40% telefonisch te woord gestaan. Bij 74% werden antibiotica voorgeschreven, waarvan 41% na telefonisch contact. Van de patiënten die een consult kregen werd bij 88% een urinestick gebruikt, 7% kreeg een urinekweek. Van de patiënten met een negatieve nitriettest kreeg 79% alsnog antibiotica. Slechts bij 10% van de patiënten bij wie een urinekweek was geïndiceerd, werd ook daadwerkelijk een urinekweek aangevraagd. Bij 20% van de patiënten werd een vorm van antibiotica voorgeschreven die niet overeenkwam met de richtlijn en bij 20% kwam de duur van voorschrijven niet overeen met de richtlijn. Mannen en zwangere vrouwen kregen minder vaak antibiotica dan niet-zwangere vrouwen. Patiënten met diabetes kregen even vaak antibiotica als andere patiënten, ondanks het hoger risico op een gecompliceerd beloop.

Uit dit onderzoek blijkt dat patiënten die met mictieklachten naar de huisartsenpost gaan vaak niet-protocollair worden behandeld. Zij krijgen vaak (telefonisch) antibiotica voorgeschreven. Een reden daarvoor kan zijn dat de ‘oude’ NHG-Standaard Urineweginfecties deze behandeling als optie gaf voor gezonde vrouwen met herkenbare klachten. Ook de beperkte negatief voorspellende waarde van de urinestick en het klinisch beeld kunnen hierin een rol spelen. Al met al is het goed om op de huisartsenposten nog eens kritisch te kijken naar de implementatie van de in april 2020 gereviseerde NHG-Standaard Urineweginfecties. 

Literatuur

  • Spek M, et al. Workload, diagnostic work-up and treatment of urinary tract infections in adults during out-of-hours primary care: a retrospective cohort study. BMC Fam Pract 2020;21(1):231.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen