NHG Forum

‘Behoefte huisarts altijd leidend bij ontwikkeling communicatierichtlijnen’

Date
29 september 2022
Standaardisatie van gegevensopslag en eenduidige gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg zijn belangrijk voor de huisarts om goede en veilige zorg te leveren. Het team Informatisering van het NHG draagt onder andere door de uitgave van communicatierichtlijnen hieraan bij. Deze richtlijnen gaan over de inrichting van goede gegevensuitwisseling met andere zorgverleners. NHG'er Tjeerd van Althuis is samen met zijn collega’s nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan en vertelt hoe belangrijk communicatierichtlijnen zijn voor de dagelijkse huisartsenpraktijk.