Nieuws

Beïnvloeding farmaceutische bedrijven

Gepubliceerd
9 juli 2013
Met verbazing las ik het artikel in H&W 4 over de farmaceutische bedrijven.1 Mag ik bij enkele passages vragen stellen? U beweert: ‘Het onderzoek dat farmaceutische bedrijven financieren, richt zich onvoldoende op wat voor de maatschappij belangrijk is’. Vergeet u hierbij gemakshalve het onderzoek naar kanker, hiv/aids, reuma, dementie, Crohn, Duchenne en Pompe, om maar een paar voorbeelden te noemen?
U veroordeelt ondersteuning van nascholing door bedrijven. Is namens en door uw leden bekeken, getoetste en vervolgens geaccrediteerde nascholing van inferieure kwaliteit? Pleit u ervoor dat de bedrijven hun financiële bijdragen geheel terugtrekken?
U stelt: ‘Farmaceutische bedrijven hebben er belang bij dat artsen de nieuwste geneesmiddelen voor een zo ruim mogelijke indicatie voorschrijven’. Wat is de onderbouwing? Onze bedrijfstak pleit voor het goed toepassen van behandelrichtlijnen, mits deze tijdig worden geactualiseerd.
Het artikel veroordeelt het actief opsporen van patiënten. Hoe verhoudt zich dat tot het door uw eigen beroepsgroep actief opgezette en ondersteunde beleid tot screening van de huisartsenpopulatie op aandoeningen als diabetes en astma/COPD en begeleiding van betrokken patiënten?
‘Het belang van farmaceutische bedrijven om nieuwe geneesmiddelen te verkopen, strookt niet met het belang van de maatschappij dat huisartsen kosteneffectieve, veilige geneesmiddelen voorschrijven.’ Kan het suggestiever? Kosteneffectiviteit en veiligheid zijn essentiële onderdelen van de toelatingsprocedures van nieuwe geneesmiddelen.
Het lijkt mij niet in het belang van de samenleving als bedrijven stoppen met het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en huisartsen uitsluitend oude middelen voorschrijven, tenzij je vindt dat vooruitgang in de zorg niet meer nodig is. Vraag het uw patiënten, zou ik zeggen. Natuurlijk is doelmatigheid belangrijk. Gebruik oudere (generieke) middelen waar ze volstaan. Maar zet geen oogkleppen op zodat je innovatie niet ziet. Trouwens: ieder generiek middel is ooit als innovatief begonnen.
Nefarma gaat een kritische dialoog niet uit de weg, ook niet over onderwerpen als artsenbezoekers, nascholing, onderzoek, transparantie en maatschappelijk ongewenst gedrag. Sterker nog: wij stimuleren een kritische dialoog. Kritisch wil in onze ogen echter zeggen: zonder vooringenomenheid en alle argumenten aanhorend. Deze distantie mis ik in het artikel van H&W. Dat is jammer. Daarmee doet u niet alleen onze bedrijfstak, maar ook uw lezer tekort.
Michel Dutrée, arts n.p., directeur Nefarma

Literatuur

  • 1.Damen-Van Beek Z, Van Eijk MEC. Beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Huisarts Wet 2013;56:166-9.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen