Nieuws

Belang seksuele problemen bij het gebruik van antidepressiva bevestigd

Gepubliceerd
10 november 2005

Interessant, het commentaar van Tim olde Hartman bij de Cochrane-review over seksuele problemen bij het gebruik van antidepressiva (H&W 2005;48:530-1). De referent oppert dat de huisarts in de spreekkamer nog te weinig navraag doet naar seksuele problemen. Wij vinden dat hiervoor niet alleen in de evaluatie van een behandeling, maar ook bij het voorschrijven, meer aandacht zou moeten zijn. Dat seksuele problemen kunnen optreden als bijwerking van antidepressiva is op zich niks nieuws. Ook de omvang van het probleem wordt steeds duidelijker. Maar bij de impact die dit heeft op de gebruiker van deze middelen wordt in de praktijk nog (te) weinig stilgestaan. Dat blijkt ook duidelijk uit de meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Medicijnen (www.meldpuntmedicijnen.nl), een digitaal meldpunt waar patiënten al hun ervaringen met medicijnen kunnen vermelden. Voor veel melders blijkt het optreden van seksuele problemen bij gebruik van SSRI’s een groot probleem te vormen. En zo zijn er meer bijwerkingen, waarvan voorschrijvers van het bestaan en de omvang op de hoogte zijn, maar waarbij zij zich niet altijd realiseren welke impact de bijwerking kan hebben op de kwaliteit van leven. Volgens de NHG-Standaard Depressieve stoornis (2003) zou bij het voorschrijven zowel aandacht moeten zijn voor contra-indicaties als voor bijwerkingen, en speelt ook de ervaring met een geneesmiddel een rol. En daarbij is naar onze mening niet alleen de ervaring die de arts heeft met een middel van belang. Ervaringen van patiënten zijn minstens zo belangrijk. Aandacht hiervoor bij de keuze van een behandeling kan de therapietrouw bevorderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Katherine Bongaerts, DGV

Antwoord

Ik ben het met collega Bongaerts eens dat de huisarts al tijdens het voorschrijven van antidepressiva aandacht moet hebben voor eventuele (seksuele) bijwerkingen. Uiteraard spelen eerdere ervaringen van de patiënt een belangrijke rol bij de keus van het antidepressivum. Deze items zijn belangrijk om te bespreken tijdens het consult om zo de therapietrouw, die juist bij antidepressiva zo belangrijk is, te waarborgen. Zo zie je maar weer, bij het uitschrijven van een recept komt meer kijken dan alleen een druk op de knop.

Tim olde Hartman

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen