Nieuws

Belangrijk om bloeddruk van beide armen te beoordelen

Gepubliceerd
30 mei 2016

Het loont de moeite om bij het beoordelen van de bloeddruk, ook bij patiënten die niet bekend zijn met hart- en vaatziekten (HVZ), beide armen te meten en te beoordelen of er een verschil is in bloeddruk tussen de beide armen, het inter-armverschil.

In grote groepen (cohorten) patiënten met reeds aangetoonde HVZ of een verhoogd risico op HVZ is een verhoogd inter-armverschil (IAV) geassocieerd met een toename in cardiovasculaire mortaliteit. Schotse onderzoekers keken of een verhoogd IAV ook geassocieerd is met een verhoogde mortaliteit in de algemene populatie, waarbij het HVZ risico niet bekend of niet verhoogd is. Zij maakten daarbij gebruik van de gegevens van 3350 vrijwilligers tussen de 50 en 75 jaar uit het midden van Schotland. Zij lieten door speciaal opgeleide verpleegkundigen de enkel-armindex meten. Vrijwilligers met een enkel-armindex van ≤ 0,95 werden geïncludeerd, tenzij er bij die mensen sprake was van een myocard infarct, beroerte, angina pectoris of perifere arteriële ziekte. Het IAV van de bloeddruk werd berekend en er werd gekeken of (en hoeveel) cardiovasculaire aandoeningen en/of algehele mortaliteit ontstond tijdens de gemiddelde follow-up van 8,2 jaar.

Van de 3350 mensen waren er 362 (10,8%) overleden, van wie 94 (2,8%) aan een cardiovasculaire doodsoorzaak. Bij 60% van alle vrijwilligers werd een systolisch IAV ≥ 5 mmHg gevonden, en dit IAV was geassocieerd met een toegenomen cardiovasculaire mortaliteit (hazard ratio (HR) 1,91; 95%-BI 1,19-3,07) en algehele mortaliteit (HR 1,44; 95%-BI 1,15 tot 1,79). Bij een subgroep van 764 (23%) deelnemers werd hypertensie gevonden en in deze subgroep was het IAV in de bloeddruk van ≥ 5 mmHg en ≥ 10 mmHg geassocieerd met zowel cardiovasculaire (HR 2,63; 95%-BI 0,97 tot 7,02 en HR 2,96; 95%-BI 1,27 tot 6,88) als algehele mortaliteit (HR 1,67; 95%-BI 1,05 tot 2,66 en HR 1,63; 95%-BI 1,06 tot 2,50).

Clark CE, et al. Inter-arm blood pressure difference and mortality: a cohort study in an asymptomatic primary care population at elevated cardiovascular risk. Br J Gen Pract 2016;66:e297-308.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen