Nieuws

Bespreek suïcidale gedachten bij depressieve patiënten

Gepubliceerd
24 oktober 2019
Huisartsen spelen een belangrijke rol in suïcidepreventie. Door vaker naar suïcidale gedachten te vragen, kunnen mogelijk meer suïcides worden voorkomen. De resultaten van dit Nederlandse onderzoek laten zien dat huisartsen in de helft van de consulten met depressieve patiënten vragen naar suïcidale gedachten.
0 reacties

Het Nivel heeft samen met 113 Zelfmoordpreventie een onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoeverre huisartsen suïcidale gedachten actief bespreken met depressieve patiënten. Huisartsen van 39 praktijken, de Nivel peilstations, hebben in 2017 ruim 1000 vragenlijsten ingevuld na consulten met depressieve patiënten. De resultaten lieten zien dat huisartsen in minder dan de helft (44%) van deze consulten vroegen naar suïcidale gedachten. Bij patiënten met een nieuwe (episode van) depressie gebeurde dit vaker (66%) dan bij patiënten die voor een herhaalconsult kwamen (33%). De intraclass correlatiecoëfficiënt (ICC), die de variatie tussen praktijken bepaalt, bleek vrij hoog (22%). Dit betekent dat de kans dat suïcidaliteit wordt besproken sterk afhangt van de praktijk. De meeste huisartsen vroegen niet naar suïcidale gedachten, omdat ze patiënten niet als suïcidaal inschatten (68%). Van alle bevraagde patiënten had ruim één op drie (38%) de afgelopen week suïcidale gedachten, waarvan een kwart concrete plannen had om het leven te beëindigen.

De NHG-Standaard Depressie adviseert om bij het bepalen van de ernst van de depressieve stoornis ook een inschatting te maken van het suïciderisico. Uit eerder onderzoek blijkt dat de helft van de patiënten de huisarts bezoekt in de maand voorafgaand aan hun suïcide of suïcidepoging en ruim driekwart van de patiënten in het voorafgaande jaar. Die consulten zijn een kans om suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Het huidige onderzoek en met name de grote praktijkvariatie pleiten voor vaker vragen naar suïcidale gedachten.

Literatuur

  • Elzinga E, et al. Discussing suicidality with depressed patients. An observational study in Dutch sentinel general practices. BMJ Open 2019;9:e027624.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen