Nieuws

Bestrijd Helicobacter pylori bij hoogrisicopopulaties

Gepubliceerd
17 februari 2020
Een eradicatiebehandeling van Helicobacter pylori en langdurige vitaminesuppletie (C, E en selenium) verlagen bij een hoogrisicopopulatie het risico op maagkanker. Dat blijkt uit een Chinees onderzoek met een follow-up van 22 jaar.
0 reacties

In een gerandomiseerd onderzoek werden 3365 deelnemers geïncludeerd uit verschillende Chinese dorpen. Van hen bleken er 2258 seropositief voor Helicobacter pylori-antistoffen (67%). Na randomisatie kregen de deelnemers een Helicobacter pylori-eradicatiebehandeling (alleen in de seropositieve groep), vitamine- of knoflooksuppletie of één van de drie verschillende placebo’s. Helicobacter pylori-eradicatie was geassocieerd met een lager risico op maagkanker (oddsratio (OR) 0,48; 95%-BI 0,32 tot 0,71) en mortaliteit (OR 0,62; 95%-BI 0,39 tot 0,99). Dat gold ook voor vitaminesuppletie (respectievelijk OR 0,64; 95%-BI 0,46-0,91 en OR 0,48; 95%-BI 0,31 tot 0,75). Knoflooksupplementen waren alleen geassocieerd met een lagere mortaliteit (OR 0,66; 95%-BI 0,43 tot 1,00). De onderzoekers vonden geen associatie met andere kankersoorten of cardiovasculaire ziekten.

Een beperking van het onderzoek is dat het werd uitgevoerd in een hoogrisicopopulatie in China. Ter vergelijking: de prevalentie van Helicobacter pylori was 67% in de onderzoekspopulatie tegenover 20% in Nederland en de incidentie van maagkanker was 4,48% in de onderzoekspopulatie (in 22 jaar follow-up) tegenover 0,52% in de afgelopen 22 jaar in Nederland. Daarnaast verschillen de Chinese eetgewoonten sterk van de Europese, wat de resultaten van dit onderzoek niet zomaar extrapoleerbaar maakt naar onze populatie.

De NHG-Standaard Maagklachten adviseert te testen op Helicobacter pylori bij recidiverende of persisterende maagklachten, chronisch PPI-gebruik en bij patiënten uit landen met een hoge Helicobacter pylori-prevalentie. Dit onderzoek ondersteunt dit advies en laat zien dat het testen en behandelen met name in hoogrisicopopulaties zinvol kan zijn, en mogelijk ook leidt tot verlaging van het risico op het ontstaan van maagkanker.

Literatuur

  • Li WQ, et al. Effects of Helicobacter pylori treatment and vitamin and garlic supplementation on gastric cancer incidence and mortality: follow-up of a randomized intervention trial. BMJ 2019;366:l5016.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen