Nieuws

Beter contact met lastige patiënten

Gepubliceerd
1 augustus 2018
Dit handzame boekje over communicatie met ‘lastige patiënten’ is bedoeld voor alle zorgverleners die te maken hebben met patiënten bij wie de samenwerking makkelijk stagneert. Het is voor huisartsen zeer geschikt. Het boek is prettig leesbaar en beschrijft in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van goede communicatie in de spreekkamer.
0 reacties

De auteur, van oorsprong psychiater/psychotherapeut, geeft concrete aanwijzingen hoe hulpverleners beter kunnen samenwerken met patiënten met een psychiatrische achtergrond. De stijl is prettig en toegankelijk.

Het boek bevat drie beknopte delen met achtereenvolgens de theorie, vaardigheden en verdieping. In het eerste deel beschrijft de auteur in vogelvlucht een aantal psychiatrische stoornissen. Hij focust op mensen die ingewikkeld zijn in de omgang vanwege uitgesproken persoonlijkheidskenmerken. Aan bod komen factoren die het contact met de patiënt beïnvloeden: de eerste indruk, manier van communiceren, mate van hechting, vertrouwen, stressregulatie, context en capability. Ook de persoonlijkheidskenmerken van de hulpverlener komen in beeld: de rollen die je kunt aannemen, omgaan met macht en autonomie, allergieën en persoonlijke ontwikkeling. Deel 2 bevat praktische tips voor de praktijk. Hoe kun je als hulpverlener omgaan met de eerste indruk, tijd en aandacht geven, begrenzen en afronden, ventileren en valideren van emoties, veiligheid, betrouwbaarheid, context. Deel 3 bevat verdieping van psychiatrische stoornissen, vooral persoonlijkheidsstoornissen. Ten slotte is er een aantal bijlagen die nuttig zijn om de eigen vaardigheden als hulpverlener in beeld te krijgen (checklist gespreksvaardigheden, zelfevaluatie voor professionals, voorbeelden van de kernkwadranten van Ofman).

WAARDERING: ••••◦

Erwin van Meekeren. Samen beslissen in de zorg. Beter samenwerken, ook als dat lastig lijkt. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij, 2018. 138 pagina’s. ISBN 978-90-589-8092-2. Prijs € 24,-.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen