Nieuws

Beter diabetes

Gepubliceerd
10 mei 2004

Het lezen van dit boekje is een prima manier om aan de hand van casuïstiek met de NHG-Standaard vertrouwd te raken. Het leest erg prettig, is mooi gestructureerd en zeer informatief. Terwijl aan alle belangrijke aspecten van diabetes aandacht wordt geschonken ontaardt dit nergens in onterecht agressieve diagnostiek-, therapie-, of follow-upadviezen. Het lukt de schrijvers goed om steeds een afgewogen middenkoers te varen. De twaalf hoofdstukjes behandelen diagnostiek, voorlichting, therapietrouw, microalbuminurie, overzetten op insuline, hyperglykemische ontregeling, hypoglykemisch coma, complicaties, diabetische voet, seksuologische problematiek, beleid bij zwangerschap en tot slot zwangerschapsdiabetes. Behandeling van diabetes wordt in dit boek tamelijk impliciet gesplitst in twee categorieën. De eerste is de behandeling van de klachten en complicaties die samenhangen met sterk verhoogde glucosespiegels en metabole ontregeling. En de tweede is het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten dat bij diabeten altijd sterk verhoogd is. Deze splitsing had nog wel wat explicieter mogen zijn. De diabetische voet krijgt veel aandacht. Terecht, want dit is een weliswaar vrij zeldzame, maar relatief vaak tot amputatie leidende aandoening die met tijdig in gang gezet, zorgvuldig beleid beter zou kunnen aflopen. Onbesproken blijft dat tegenwoordig de verspreiding van de zorg voor diabetespatiënten over huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, doktersassistente, diabetesdienst van het regionale laboratorium, diëtist, oogarts, geconsulteerde internist en eventueel de polikliniek vasculaire geneeskunde nog wel eens logistieke problemen en misverstanden in de communicatie tot gevolg kan hebben. In voorkomende gevallen zal vooral bij hoogbejaarden de huisarts toch echt de spil blijven in de diabeteszorg. Verder zijn in dit boek leuke weetjes te vinden, die al dan niet van wezenlijk belang zijn. Zo is overmatig alcoholgebruik een contra-indicatie voor metformine en beschermen zwangerschappen type-1-diabeten tegen latere complicaties. Het is een goed boek met een leestijd van ongeveer drie uur met als resultaat een effectieve kennisvermeerdering over diabetes conform de NHG-Standaard.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen