Nieuws

Betere gezondheidsresultaten door coaching in achterstandswijken

Gepubliceerd
29 juni 2015

Gezondheidsbegeleiding van patiënten met lage SES door speciaal getrainde assistenten leidt tot betere waarden van HbA1c en LDL-cholesterol bij patiënten met diabetes, in vergelijking met de gebruikelijke zorg. De systolische bloeddruk (SBD) verbetert niet.

Het onderzoek werd uitgevoerd in achterstandswijken in San Francisco, onder eerstelijnspatiënten met ongecontroleerde diabetes (HbA1c van tenminste 8% de afgelopen 3 maanden), ongecontroleerde hypertensie (systolische bloeddruk van ten minste 140 mmHg) en/of ongecontroleerde hyperlipidemie (LDL-cholesterolgehalte van ten minste 4,1 mmol/l of 2,6 mmol/l als ze ook diabetespatiënt waren). De 224 patiënten in de interventiegroep uit dit gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoek werden gecoacht door hiervoor getrainde assistentes. De 217 patiënten in de controlegroep kregen geen coaching, maar de gebruikelijke zorg. De coaching bestond uit ten minste 1 contact per maand en ten minste 1 huisbezoek per 3 maanden. Iedere keer als de patiënt naar de dokter ging had hij van tevoren contact met de coaching assistent, bleef de coaching assistent bij het consult en nam direct na het consult het behandelplan nog eens door met de patiënt. 

De primaire uitkomstmaat was een samengestelde maat die de proportie patiënten aangaf voor wie ten minste een van de onderstaande doelen werd gehaald: een HbA1c < 8%, een SBD < 140 mmHg en LDL-cholesterol < 4,1 mmol/l. De proportie patiënten in de interventiegroep was groter dan in de controlegroep (46,4% versus 34,3%; p = 0,02). Bijna twee keer zoveel patiënten uit de interventiegroep behaalde het HbA1c-doel (48,6% versus 27,6%; p = 0,01).

Willard-Grace R, et al. Health coaching by medical assistants to improve control of diabetes, hypertension, and hyperlipidemia in low-income patients: a randomized controlled trial. Ann Fam Med 2015;13:130-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen