Nieuws

Betere medicatieoverdracht van de tweede naar de eerste lijn

Gepubliceerd
10 januari 2018
De medicatieoverdracht van de tweede naar de eerste lijn kan beter. Een huisbezoek door de apotheker en nauwere samenwerking met de huisarts kunnen veel problemen oplossen. Dat blijkt uit een recent promotieonderzoek.
1 reactie

Apotheker Ensings onderzocht de problemen in de medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis, iets wat openbaar apothekers bij 84 tot 92% van de patiënten blijken te ervaren. Discrepanties tussen medicijngebruik vóór en na opname en niet goed geïnformeerde patiënten bleken de belangrijkste redenen. Als oplossing werd het zogenoemde HomeCoMe-programma ontwikkeld. Dit programma heeft drie pijlers: ziekenhuizen dragen geneesmiddeleninformatie bij ontslag direct over aan de openbare apotheek, de openbaar apotheker voert een huisbezoek uit om geneesmiddelgerelateerde problemen te identificeren en op te lossen, en tot slot nauwe samenwerking met de huisarts.

Tijdens een pilot van het HomeCoMe-programma in Almere deden 152 patiënten aan het complete programma mee, na minimaal 48 uur opname en bij gebruik van minimaal 3 medicamenten. Van hen had 84% een of meer geneesmiddelgerelateerde problemen, voornamelijk behoefte aan aanvullende voorlichting en problemen met therapietrouw. Daarvan loste de openbaar apotheker 92% naar eigen tevredenheid op tijdens het huisbezoek.

Deze uitkomsten liggen voor de hand, maar een dergelijk programma lijkt een veelbelovende oplossing voor dit herkenbare probleem. Het is echter wel de vraag of al die huisbezoeken ook haalbaar zijn voor apothekers. Daarnaast is nog niet duidelijk welke patiënten vooral problemen ervaren. Met het oog op efficiëntie en haalbaarheid zou het mooi zijn als deze interventie specifiek voor die groep kan worden toegepast. Een andere relevante vraag is of er ook een meetbaar effect is op klinische parameters, bijvoorbeeld heropname, en zo ja, bij welke patiëntengroep.

Voor huisartsen blijft het belangrijk bij een patiëntencontact na ziekenhuisopname ook even stil te staan bij de veranderde medicatie. Dat voorkomt problemen.

Ensing, HT. Readmission to Primary Care, the role of community pharmacists post-discharge [proefschrift]. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2017.

 

Reacties (1)

Adriaan Keij (niet gecontroleerd) 29 januari 2018

Dus het elektronisch patiënten dossier functioneert niet?? Is er niets béters te bedenken? MINDER medicatie bijvoorbeeld?

Verder lezen