Nieuws

Betere therapietrouw in apotheekhoudende praktijken

Date
25 februari 2021
Patiënten uit apotheekhoudende huisartsenpraktijken bereiken vaker behandelstreefwaarden die afhankelijk zijn van de mate van therapietrouw dan patiënten in andere praktijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behalen van een bloeddruk ≤ 150/90 bij patiënten met hypertensie of perifeer arterieel vaatlijden. Dat concluderen Britse onderzoekers. Zij vergeleken de uitkomsten op automatisch verzamelde kwaliteitsindicatoren voor 1014 apotheekhoudende praktijken met die van 6378 niet-apotheekhoudende praktijken.