Nieuws

Betere therapietrouw in apotheekhoudende praktijken

Gepubliceerd
25 februari 2021
Patiënten uit apotheekhoudende huisartsenpraktijken bereiken vaker behandelstreefwaarden die afhankelijk zijn van de mate van therapietrouw dan patiënten in andere praktijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behalen van een bloeddruk ≤ 150/90 bij patiënten met hypertensie of perifeer arterieel vaatlijden. Dat concluderen Britse onderzoekers. Zij vergeleken de uitkomsten op automatisch verzamelde kwaliteitsindicatoren voor 1014 apotheekhoudende praktijken met die van 6378 niet-apotheekhoudende praktijken.
0 reacties

De onderzoekers vergeleken voor elke kwaliteitsindicator het percentage patiënten dat hieraan voldeed in de 2 groepen praktijken. Daarbij corrigeerden zij voor het percentage patiënten ≥ 65 jaar, geslachtverdeling, sociaaleconomische status, solopraktijk en vestigingsplaats op het platteland.

Op 5 van de 9 kwaliteitsindicatoren voor therapietrouw (zoals percentage te behalen streefwaarden bij CVRM en diabetes) scoorden patiënten uit apotheekhoudende praktijken beter (OR tussen de 1,07 en 1,11; p ≤ 0,001). Deze 5 indicatoren hadden allemaal betrekking op bloeddrukregulatie voor patiënten met (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten. De auteurs noemen enkele factoren die kunnen verklaren waarom een apotheekhoudende praktijk een betere therapietrouw bereikt: minder logistieke barrières en betere aansluiting bij de patiënt, zowel op het gebied van gedachten over medicatie als bij factoren als context en laaggeletterdheid.

Dit onderzoek laat zien dat apotheekhoudende praktijken beter scoren op kwaliteitsindicatoren voor therapietrouw dan andere praktijken. De onderzoekers noemen wel als beperking dat de goede prestaties mogelijk niet alleen worden verklaard door therapietrouw. Alhoewel er voor een aantal factoren is gecorrigeerd, zouden er andere – verklarende – verschillen kunnen zijn tussen de groepen praktijken. Zo vermelden de onderzoekers dat de apotheekhoudende praktijken ook beter scoorden op 14 van de 37 andere kwaliteitsindicatoren die niet samenhangen met therapietrouw. Al met al zijn de bevindingen toch voldoende reden om apotheekhoudende praktijken te koesteren!

Literatuur

  • Gomez-Cano M, et al. Medication adherence and clinical outcomes in dispensing and non-dispensing practices: a cross-sectional analysis. Br J Gen Pract 2021;71(702):e55–e61.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen