Nieuws

Betere therapietrouw bij directe anti-coagulantia

Datum
24 maart 2020
Het was al bekend dat directe anticoagulantia (DOAC) minstens even effectief zijn als vitamine K-antagonisten (VKA) bij de preventie van ischemische CVA bij niet-klepgerelateerd boezemfibrilleren met een kleinere kans op intracerebrale bloedingen. Uit onderzoek blijkt nu ook dat zelfgerapporteerde therapietrouw hoger is bij DOAC-gebruikers, dat zij minder praktische problemen ervaren en dat ze niet meer bijwerkingen hebben dan VKA-gebruikers.