Nieuws

Betere voorbereiding patiënt mogelijk sleutel tot effectievere consulten

Gepubliceerd
1 mei 2017

Voor patiënten met diabetes en hun artsen is het lastig om in de beperkte consulttijd alle onderwerpen te bespreken. Zeker als prioriteiten onderling verschillen. Voorbereiding op het consult door de patiënt draagt mogelijk bij aan een efficiënt gebruik van de tijd én leidt tot een hogere tevredenheid bij arts en patiënt.

In de korte consulttijd moeten artsen en patiënten met diabetes complexe besluiten nemen. Effectieve communicatie is hierbij belangrijk. In dit Amerikaanse onderzoek is in focusgroepen (29 patiënten en 67 artsen) gekeken naar belangrijke factoren bij de communicatie tussen artsen en patiënten met slecht gereguleerde diabetes.

Patiënten die zich voorbereiden op het consult doen dit om hun prioriteiten bespreekbaar te maken. Patiënten willen vooraf invloed op de agenda, vinden het belangrijk dat artsen zich flexibel opstellen en luisteren naar hun zorgen. Zij vinden het lastig als artsen vasthouden aan hun eigen agenda, onbesproken onderwerpen doorschuiven naar een volgende afspraak en niet weten wat er in hun leven speelt, omdat dit effect op de behandelingsrelatie en therapietrouw heeft.

Artsen vinden het prettig als patiënten voorbereid zijn, mits dit niet resulteert in lange klachtenlijstjes. Zij bevestigen dat tijdgebrek een negatief effect op de communicatie heeft. Patiënten denken dat een hulpmiddel nuttig kan zijn in de voorbereiding. Artsen denken dat het patiënten kan helpen hun zorgen op een rij te zetten en gevoelige onderwerpen te bespreken en dat het henzelf ook helpt in de voorbereiding. Consulten kunnen wellicht efficiënter en naar grotere tevredenheid van arts én patiënt worden verricht dankzij enige voorbereiding. U kunt de patiënt daarbij wijzen op www.thuisarts.nl/hoe-verloopt-bezoek-aan-huisarts.

Grant RW, et al. Primary care visit preparation and communication for patients with poorly controlled diabetes: A qualitative study of patients and physicians. Prim Care Diabetes 2017;11:148-153.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.