Nieuws

Beware of the bipolair

Gepubliceerd
10 juli 2005

Uw patiënt met depressieve kenmerken kan ook een bipolaire stoornis (BPS) hebben. Amerikaanse onderzoekers vinden dat de huisarts daar niet vaak genoeg aan denkt.1 Onderzoekers screenden alle 18- tot 70-jarigen die een huisartsenpraktijk in een achterstandswijk in New York bezochten. Met verschillende vragenlijsten stelden ze het vóórkomen en de behandeling van mensen met een BPS vast. Ook gingen de onderzoekers na hoe de mensen met een BPS functioneerden. Tien procent van de patiënten scoorde positief voor een BPS. Hiervan had één op de tien ooit de diagnose BPS gehad. De meesten hiervan waren op het moment van onderzoek depressief, hadden een angststoornis of misbruikten middelen. Driekwart kwam in verband met klachten bij deze ziektebeelden. Van de groep met een mogelijke BPS kreeg de helft de diagnose depressie. De huisartsen noteerden bij geen van hen BPS in de status. Dit terwijl de onderzoekers ook vonden dat de mensen met een BPS meer negatieve impact op hun leven ervoeren. De patiëntenpopulatie in dit onderzoek was zeker niet representatief voor een gemiddelde huisartsenpraktijk in Nederland. Alhier waarschuwt het Trimbos-instituut dat de bipolaire stoornis een slecht herkend probleem is. Twee procent van de Nederlanders tussen 18 en 65 jaar voldoet ooit aan de criteria voor een bipolaire stoornis. Eén op de tien depressies wordt later een bipolaire stoornis.2 Om in aanmerking te komen voor de diagnose BPS is één episode met manische symptomen zoals euforie, geïrriteerde stemming, gedachtevluchten of deelname aan risicovolle activiteiten al voldoende. Deze symptomen van een BPS zijn zelden aanleiding voor een huisartsenbezoek. Dat wordt dus doorvragen op schommelingen in het gevoelsleven van de depressieve patiënt. Met een prevalentie van BPS van 10-15 per 1000 patiënten hoop ik als jonge huisarts de komende dertig jaar een tiental bipolairen te kunnen herkennen. Aangezien deze mensen met alleen antidepressiva meestal geen optimale behandeling krijgen indien medicatie aangewezen is, voel ik me nu uitgedaagd. Ik hoop u ook… (Margriet Folkeringa)

Literatuur

  • 1.Das AK, et al. Screening for bipolair disorder in a primary care practice. JAMA.2005;293:956-63.
  • 2.http://www.trimbos.nl/default2533.html.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen