Nieuws

Bewegen, bewegen, bewegen

Gepubliceerd
10 oktober 2007

We zijn de afgelopen vijf jaar meer gaan bewegen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. Bewoog in 2000 52% voldoende, in 2005 was dit gestegen naar 63%. Het aantal mensen dat helemaal niet actief was daalde in diezelfde periode van 9 naar 6%. Sinds 2000 meet TNO met de Monitor Bewegen en Gezondheid welk deel van de Nederlanders voldoet aan de Norm Gezond Bewegen. De norm stelt dat dertig minuten matig intensief bewegen op tenminste vijf dagen in de week nodig is voor een goede gezondheid. Sinds 2005 wordt ook de ‘Fitnorm’ – minstens drie keer per week twintig minuten intensieve beweging gehanteerd en ‘goed’ gerekend. Probleem met de invoering van zo’n nieuwe norm is natuurlijk dat de cijfers van voor en na invoering niet goed vergelijkbaar zijn. Nadere inspectie van het rapport leert echter dat over dezelfde periode ook het aantal mensen dat aan de oude norm voldeed gestaag is gestegen. Het aantal uren dat we zittend of liggend doorbrengen is de laatste jaren niet afgenomen. Een zittend beroep, schoolbanken, tv en pc zijn de bekende oorzaken en tegelijkertijd aanknopingspunten voor campagnes om het bewegen te stimuleren. (HvdW)

Literatuur

  • 1.Hildebrandt, et al. Trendrapport bewegen en gezondheid 2004/2005. TNO 2007.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen