Nieuws

Bewegen bij Parkinson

Gepubliceerd
9 juli 2013
Patiënten met de ziekte van Parkinson leiden vaak een zittend bestaan door fysieke beperkingen en mentale veranderingen. Een leefstijl met meer beweging verbetert het functioneren, resulteert in betere uitvoering van de ADL en kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.
In een Nederlandse RCT onderzocht men of een individueel en specifiek trainingsprogramma gedurende twee jaar het fysieke activiteitenniveau verhoogde bij Parkinsonpatiënten met een zittende leefstijl. In dit trainingsprogramma waren opgenomen: activiteitencoaches met maandelijks persoonlijke coaching, schriftelijke educatie over de voordelen van een actieve leefstijl, vaststellen van doelen en een bewegingsmonitor waarop het activiteitenniveau kon worden afgelezen. De controlegroep kreeg fysiotherapie gericht op veilig bewegen, conform de daarvoor geldende richtlijnen. Bij de interventie- en controlegroep waren ervaren fysiotherapeuten betrokken vanuit het ParkinsonNet.
Het primaire eindpunt was de gemiddelde tijd per week besteed aan fysieke activiteiten na twee jaar (gemeten door een wekelijks interview met een gevalideerde vragenlijst). Secundaire eindpunten waren: fysieke conditie (looptest), kwaliteit van leven (ziektespecifieke vragenlijst) en fysieke activiteiten (dagboek en ambulante activiteitenmonitor).
De onderzoekers benaderden 3453 Parkinsonpatiënten van 40-75 jaar die onder behandeling waren in de tweede lijn om deel te nemen. Voorwaarde was een zittend bestaan: deelname aan intensieve fysieke activiteiten
De interventie had weinig invloed op de leefstijl. Beide groepen bleken na 2 jaar evenveel tijd te besteden aan fysieke activiteiten: gemiddeld 12,5 uur/week in de inventiegroep versus 12 uur/week in de controlegroep. Het geschat verschil was 7% (95%-BI -3%-17%). Op basis van het dagboek en de ambulante activiteitenmonitor leek het activiteitenniveau in de interventiegroep te verbeteren. De kwaliteit van leven verschilde niet tussen de groepen en ook het aantal valpartijen was gelijk in beide groepen. In de interventiegroep waren minder heupfracturen (2) dan in de controlegroep (8).
Veilig blijven bewegen blijft belangrijk voor parkinsonpatiënten. De zoektocht naar een effectieve leefstijlinterventie met aantoonbare gezondheidswinst moet doorgaan, want de ziekte van Parkinson gaat helaas nog altijd gepaard met een matige kwaliteit van leven.
Wietze Eizenga

Literatuur

  • 1.Van Nimwegen M, et al. Promotion of physical activity and fitness in sedentary patients with Parkinson’s disease: randomised controlled trial. BMJ 2013;346:f576.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen