Nieuws

Bewegen op recept?

Gepubliceerd
18 september 2009

We weten allemaal dat regelmatig intensief bewegen een positief effect heeft op de gezondheid en het algemeen functioneren. Maar ook dat een groot aantal van ons te weinig beweegt. In Spanje is een grootschalig onderzoek gedaan naar de invloed van het voorschrijven van lichamelijke activiteit door huisartsen op het bewegingsgedrag van hun patiënten. Elke aan het onderzoek deelnemende huisartsenpraktijk screende een aselect gekozen groep patiënten en nodigde lichamelijk inactieve patiënten in de leeftijd van 20 tot 80 jaar uit voor deelname. Randomisatie vond plaats op huisartsenniveau. De huisartsen in de controlegroep boden de normale zorg aan hun patiënten. De intensieve variant, waaraan alleen patiënten die daar interesse in hadden deelnamen, omvatte een voorlichtingsbijeenkomst van een kwartier waarbij de deelnemers een doel vaststelden en men een gedetailleerd plan uitstippelde. Uit het onderzoek bleek dat als huisartsen hun patiënten niet alleen adviseren maar ook voorschrijven meer te bewegen, inclusief een plan van aanpak, de lichamelijke activiteit van deze patiënten toeneemt. Hoewel het resultaat voor de totale groep niet groot was (18 minuten per week meer matige of intensieve beweging dan de controlegroep), bedroeg dit bij de groep patiënten ouder dan 50 jaar ruim een halfuur, en wanneer deze groep behalve advies ook een gedetailleerd bewegingsplan kreeg voorgeschreven, zelfs ruim een uur. De subgroepanalyses waren, zoals dat hoort, vooraf gepland. Er kunnen uiteraard kanttekeningen worden geplaatst bij de betrouwbaarheid van zelfgerapporteerde lichamelijke activiteit als primaire uitkomstmaat, en men vond geen effecten op secundaire uitkomstmaten. Voorts is het de vraag hoeveel huisartsen het tot hun taak rekenen om het bewegingsgedrag van patiënten te stimuleren. Dit artikel geeft in elk geval hoop. (Marieke van Schijndel-Speet)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen