Praktijk

Bij de ‘PEARLS’ Cultuurspecifieke voorlichting bij diabetes mellitus type 2

Gepubliceerd
7 december 2010

Boek en plaat

In het kader van dit project worden ook – in samenwerking met Pharos, NIGZ en LHV – materialen ontwikkeld om de vaardigheden en kennis van allochtonen en laag- of ongeletterden op het gebied van hun gezondheid te verbeteren. Eerder dit jaar is met medewerking van het NHG het Gezondheidsboek: Wie helpt mij als ik ziek ben? Wat kan ik zelf doen? uitgebracht door de sectie Vrouwenstudies van het UMC St Radboud. Het boekje is in eenvoudig en toegankelijk Nederlands geschreven en geeft uitleg over veelvoorkomende ziekten en over de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Het boekje is gratis te bestellen via de sectie Vrouwenstudies, UMC St Radboud en via Pharos. Voor de advisering en voorlichting aan allochtone en laaggeletterde patiënten heeft het NIGZ visueel materiaal uitgebracht: Praten-platen over diabetes. Deze map met afbeeldingen gaat vergezeld van een handleiding en is vooral ook geschikt voor gebruik door de praktijkondersteuner. U kunt de map bestellen via het NIGZ.

Bewegingsadviezen

Tijdens het afgelopen NHG-Congres zijn in de workshop Culturele diversiteit in bewegingsadviezen tips gegeven over de aspecten waarop de huisarts kan letten bij het geven van bewegingsadviezen aan Turkse en Marokkaanse vrouwen. De medewerking van een actrice zorgde ervoor dat de communicatieve aspecten die daarbij komen kijken uitgebreid aan bod kwamen. Volgende maand zullen de belangrijkste tips te vinden zijn op de NHG-website in het verslag dat van het congres wordt gemaakt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen