Wetenschap

Bij nader inzien - Nogmaals kritisch kijken naar vijf huisartsregistratienetwerken

Gepubliceerd
10 juli 2000

Samenvatting

Op basis van een onderzoek uit 1997 wordt ingegaan op een aantal tekortkomingen en zwakke punten van vijf Nederlandse huisartsregistratienetwerken (CMR, Nationale Studie, Transitieproject, RNH en RNG). Aan de officiële doelstellingen van deze netwerken kunnen geen consequenties worden verbonden met betrekking tot de bruikbaarheid van de gegevens voor ander onderzoek. Over de invloed van arts- en patiëntkenmerken op de geregistreerde gegevens is niets bekend. De juistheid en validiteit van de geregistreerde diagnosen en de volledigheid van de registratie zijn onvoldoende onderzocht. Slechts één van de vier netwerken kan bogen op landelijke representativiteit. De voornaamste conclusie die aan alle registratie- netwerken wordt verbonden, is dat de verzamelde gegevens, zo niet representatief, dan toch indicatief zijn voor de Nederlandse situatie. Conclusie: De beschikbare documentatie en de toegankelijkheid van gegevens voor onderzoek door derden schieten in de meeste gevallen te kort. Meer inzicht in de aard, omvang en oorzaken van de diagnostische interdoktervariatie is gewenst. Tevens is nader onderzoek op het gebied van validiteit en volledigheid van met name diagnostische gegevens nodig. Hiervoor is in eerste instantie vooral kleinschalig en kwalitatief onderzoek aangewezen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen