Nieuws

Bijwerkingen van amoxicilline-clavulaanzuur

Gepubliceerd
4 februari 2015
Nieuw onderzoek laat zien dat amoxicilline-clavulaanzuur bij 1 op de 10 patiënten zorgt voor diarree terwijl amoxicilline geen verhoogd risico op diarree geeft. Beide middelen geven een even grote kans op schimmelinfecties (1 op de 27 patiënten).
Huisartsen schrijven bijna dagelijks amoxicilline voor, al dan niet met clavulaanzuur. Wanneer een antibioticum wordt gestart worden de voor- en nadelen van de verschillende middelen tegen elkaar afgewogen.
Het registreren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk wordt bemoeilijkt door de overlap met ziekteverschijnselen en het gebrek aan routinematige melding door patiënten en artsen. Daarom gebruikten de onderzoekers klinische trials waarin bijwerkingen systematisch werden geregistreerd. In een systematische review verzamelden ze alle onderzoeken waarin gebruikgemaakt werd van amoxicilline of amoxicilline-clavulaanzuur voor uiteenlopende indicaties. Uiteindelijk vonden ze 25 onderzoeken die de bijwerkingen op een goede manier registreerden. Gemiddeld kreeg 1 op de 10 patiënten diarree van amoxicilline-clavulaanzuur, terwijl dit risico bij gebruik van amoxicilline niet verhoogd was. Zowel amoxicilline als amoxicilline-clavulaanzuur zorgde voor een verhoogd risico op candida-infecties: 1 op de 27 patiënten kreeg een dergelijke infectie. Opvallend was dat er geen verhoogd risico werd gevonden op huiduitslag, misselijkheid en overgeven.
Het was al bekend dat de toevoeging van clavulaanzuur aan amoxicilline vaker diarree veroorzaakt dan amoxicilline alleen. Dit onderzoek geeft duidelijk aan hoe groot dat risico is. Minder bekend is dat deze middelen beide het risico op schimmelinfecties verhogen. Het onderzoek baseert zich op al verrichte klinische trials, waarin vaak relatief gezonde patiënten geïncludeerd worden. Dit zorgt waarschijnlijk voor een relatieve onderschatting van het aantal bijwerkingen. In de dagelijkse praktijk kan dit onderzoek gebruikt worden om patiënten te informeren over de kans op bijwerkingen van antibiotica.
Tobias Bonten

Literatuur

  • 1.Gillies M, et al. Common harms from amoxicillin: a systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials for any indication. CMAJ 2014;doi:10.1503/cmaj.140848.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen