Nieuws

Blijvend risico op HVZ bij reumatoïde artritis

Gepubliceerd
27 augustus 2019
Patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben na meer dan tien jaar nog steeds een verhoogde kans op hart- en vaatziekten (HVZ). Dat blijkt uit een Nederlands cohortonderzoek.
1 reactie

Het is al langer bekend dat RA een flinke risicofactor is voor het ontwikkelen van HVZ. Er zijn echter maar enkele onderzoeken beschikbaar over het langetermijneffect van RA op HVZ. Eerder konden de auteurs van dit artikel al incidentieratio’s voor de Nederlandse populatie geven na een follow-up van 3 jaar. In het verlengde hiervan vergeleken zij in dit onderzoek een cohort RA-patiënten (n = 326) met een cohort uit de algemene bevolking (n = 1869), met een mediane follow-up van respectievelijk 11 en 12 jaar.

Ten opzichte van de referentiegroep was er in de RA-groep een veel hogere incidentie van HVZ (3,20 versus 1,36 per 100 patiëntenjaren). Ook na correctie voor risicofactoren bleef RA over de gehele follow-upduur een bijna tweemaal verhoogd risico geven, uitgedrukt in een hazardratio (HR 1,89; 95%-BI 1,40 tot 2,46; p < 0,01). Er werd gecorrigeerd voor overige risicofactoren en daarom concluderen de auteurs dat de inflammatoire component van RA een blijvende, statistisch significante verhoging van het cardiovasculaire risico veroorzaakt.

De auteurs willen met name benadrukken dat het risico op het ontwikkelen van HVZ door RA niet minder wordt na verloop van tijd. Dit vormt een verdere onderbouwing van de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement die adviseert om het HVZ-risico bij RA met een factor 1,5 te vermenigvuldigen.

Literatuur

  • Agca R, et al. Cardiovascular event risk in rheumatoid artritis is higher than in type 2 diabetes. J Rheumatol 2019 May 15. DOI: 10.3899/jrheum.180726 [Epub ahead of print].

Reacties (1)

Annet Sollie 11 september 2019

Vraag aan de auteurs: er is al jaren goede behandeling mogelijk voor RA maar wat betekent dit voor het risico op HVZ? Als de RA goed in remissie is al jarenlang, betekent dit dan nog ditzelfde risico?

Annet Sollie huisarts

Verder lezen