Nieuws

Bloeddrukbehandeling door apotheker succesvol

Gepubliceerd
10 september 2008

Slecht ingestelde hypertensiepatiënten kunnen door de apotheker via e-mail uitstekend worden behandeld. Dat is de conclusie van een mooie RCT die onlangs in de JAMA verscheen. Amerikaanse onderzoekers randomiseerden 778 geschikte patiënten die onvoldoende gereguleerd waren in 3 armen: 1) usual care door hun eigen arts; 2) tweemaal per week thuismeting van de bloeddruk en een informatieve website over wanneer de eigen dokter te raadplegen; en 3) thuismeting met de website en als extra tweewekelijks e-mail advies door een getrainde apotheker op het gebied van protocollaire aanpassing van de medicatie. Na 12 maanden bekeek men de effecten op bloeddruk en het aantal patiënten dat de streefwaardes bereikte. Daarnaast keek men naar medicatieaanpassingen, gewicht, en leefgewoonteveranderingen. Na een jaar bleek dat de groep die extra ondersteund werd door de apotheker significant lagere bloeddrukwaardes bereikte dan de andere twee groepen (gemiddelde verandering systolische bloeddruk –14,2 (95%-BI –16,0 - –12,4), versus usual care –5,3 (95%-BI –7,1 - –3,5), versus thuismeting en website –8,2 (95%-BI –10,0 - –6,4)). Het effect was sterker in een subgroep met hoge beginwaardes. Uiteraard waren daarvoor meer medicijnen nodig: gemiddeld aantal antihypertensiva 2,16, versus 1,69 in de usual care-groep, en versus 1,94 in de thuismeting en website-groep. Men vond geen verschillen tussen de groepen met betrekking tot veranderingen in de kwaliteit van leven of de body mass index. Met name dat laatste zou prettig zijn geweest. Slechts 7% van de proefpersonen had bij inclusie een normale BMI, en meer dan 60% had een BMI boven de 30! Wat kunnen we leren van dit onderzoek? In ieder geval leidt protocollaire aanpak van hypertensie tot een betere instelling. We wisten al dat praktijkondersteuners en verpleegkundigen het kunnen, maar blijkbaar lukt het ook met de apotheker op afstand. Het zou aardig zijn om een vergelijkbaar onderzoek ook eens bij huisartsen te doen. Ik verwacht zelf dat het trucje ook bij hen zal werken. En dat schept mogelijkheden, zeker gezien de mate waarin mensen tegenwoordig online zijn. We hoeven ongecompliceerde hypertensiepatiënten voor hun bloeddruk dan nauwelijks meer op ons spreekuur te zien, maar kunnen via de computer hun bloeddrukwaardes beoordelen en de medicatie eventueel aanpassen. Voor de praktijkondersteuners is er genoeg ander werk. (HS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen