Nieuws

Borstkanker

Gepubliceerd
10 oktober 2005

Een boek over borstkanker, niet over patiënten met borstkanker. Zo valt deze vertaling van een Amerikaanse atlas te kenschetsen. Mijn belangrijkste bezwaar tegen dit boek is dat nergens gerept wordt over de beleving van patiënten, zelfs niet over de klachten of symp­tomen waarmee vrouwen met borstaandoeningen op het spreekuur komen. Psychoso­ciale ge­volgen en voorlichting komen niet ter sprake. Het op glanzend papier in groot formaat gedrukte boek beslaat 13 hoofdstukken, geschreven door verschillende auteurs met overlap en tegenstrijdigheden tot gevolg. Naast hoofd­stukken over risicofactoren, preventie, anatomie, pathologie en beeldvormend onderzoek komt per hoofdstuk één behandelmethode aan bod, dus een hoofdstuk over chirurgie, over radio­therapie en drie over systemische behandeling. Het hoofdstuk over goedaardige borst­aan­doeningen past niet zo goed in deze opzet en is vooral patholoog-anatomisch georiënteerd. Het boek bevat veel foto’s en diagrammen. Sommige daarvan vind ik de moeite waard zoals de foto’s over borstreconstructie en de gevolgen van radiotherapie. De meeste plaatjes voegen echter niet veel toe aan de tekst of zijn erg specia­listisch, zoals de vele microscopische coupes. Het geheel maakt een gelikte, maar op­pervlakkige indruk. Een ander groot bezwaar vind ik dat de Nederlandse redactie niet de moeite heeft genomen epidemiologische gegevens en richtlijnen aan de Nederlandse situatie aan te passen. Ze beper­ken zich tot een verwijzing in het voorwoord naar relevante Nederlandse websites. In dit boek vind ik dus niets over bevolkingsonderzoek of mammapoli. Positief zijn de heldere uitleg over metastaseringstheorieën (Halsted versus systemisch) en over de nieuwste inzichten in genetische factoren. Van elke tien Nederlandse vrouwen krijgt er één borstkanker; alle vrouwen hebben op een gegeven moment te maken met het bevolkingsonderzoek; huisartsen zien deze vrouwen met klachten en zorgen of begeleiden sommigen van hen in de – vaak langdurige – palliatieve fase. Dit rechtvaardigt zeker een huisartsgeneeskundig boek over patiënten met borstaandoeningen. Deze atlas evenwel verdient niet de op de cover aangeprezen plaats in de basis­biblio­theek van huisartsen. Maria van den Muijsenbergh

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen