Nieuws

Borstkanker in de huisartsenpraktijk

Gepubliceerd
10 juli 2007

Een- of tweemaal per jaar krijgt de huisarts met een normpraktijk te maken met een nieuw geval van borstkanker. Hiermee is borstkanker een van de meest voorkomende kankers in de huisartsenpraktijk. In dit boek vindt de huisarts antwoorden op vragen die zich vaak voordoen over borstkanker. Niet alleen met betrekking tot de ziekte zelf – diagnostiek en behandeling –, maar ook vragen over screening door bevolkingsonderzoek, erfelijke belasting en diagnostiek van andere borstafwijkingen komen uitgebreid aan bod. De vragen worden aan de hand van herkenbare casuïstiek in beknopte en heldere taal beantwoord. Aan de hand van deze casussen worden patiënten gevolgd; het goedaardige knobbeltje, het bevolkingsonderzoek, de chirurgische, radiotherapeutische en systemische behandelingen en de palliatieve zorg passeren zo de revue. Dit laatste komt evenwel slechts summier aan bod. Door de herkenbare realistische casuïstiek is het een zeer prettig leesbaar boek. Het is geschreven vanuit de spreekkamer, waarbij dit boek eveneens kan dienen als praktische leidraad om goede voorlichting te geven. Minstens zo waardevol zijn de vele adressen voor deskundige voorlichting en adviezen welke in het boek te vinden zijn. Dit maakt het eenvoudiger om, samen met de patiënt, een antwoord te vinden op vaak ingewikkelde vragen over screening en behandeling. Het boek bevat 9 hoofdstukken. In het voorwoord stellen de auteurs dat de huisarts niet alles in detail hoeft te weten van de snel toenemende kennis over chemokuren en erfelijkheid. In het boek ontbreekt dan ook informatie over recente immunologische ontwikkelingen binnen de cytostatische behandeling. Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen voor de patiënt en voor het handelen van de huisarts? Is het patiëntenperspectief hierdoor veranderd? Op het spreekuur zijn hierover ook vragen te verwachten. Het antwoord moet je zoeken op een van de vele websites waarnaar het boek verwijst. Evenmin als de eerdere uitgaven in de reeks Practicum huisartsgeneeskunde beoogt dit deel een uitgebreid naslagwerk te zijn. De auteurs zijn er echter uitstekend in geslaagd om aan de hand van realistische casuïstiek veel praktische informatie te bundelen voor een typisch huisartsgeneeskundige benadering en behandeling van patiënten met borstkanker of een verhoogde kans erop.

M. Olde Damink-Buys, G. Beusmans

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen